Isadepäeva kontsert ja töötoad

Isadepäeva kontsert ja töötoad

Isadepäeva kontsert toimub 9. novembril kell 17.30 mõlemas õppehoones. Kutsutud on kõik Laagri koolipere isad!
Pärast kontserti on 1. klassidel isadega töötoad oma koduklassides.
2. klassidel on isadega loodusaineline orienteerumismäng koolimajas.
3. klassid koos isadega kohtuvad võimlas sportlikel mängudel.
Möldre majas alates 17.00 avatud kohvik!