E 13. september –  tutvustus õpilastele – 6. tund aulas

N 28. september – teema ja juhendaja valimine ning kinnitamine. Tera
Esimene loovtöö aruande sissekanne (Lisada aruandesse teema, juhendaja nimi ning tegevuste loetelu ja esialgne ajakava)

N 23. november –  teine vahekontroll, st kohtumine juhendajaga tehtud

N 18. jaanuar – kolmas kohtumine juhendajaga tehtud

N 15. veebruar – loovtöö valmis. Aruande täiendamine ning esitamine juhendajale juhendaja arvamuse lisamiseks.

T 5. märts

  1. esitlus valmis kaitsmiseks ja saadetud Terasse
  2. paberil esitab klassijuhatajale loovtöö aruande, kus kirjas kuupäevad, kokkuvõte ja lõplik hinnang koos juhendaja hinnangu ja allkirjaga. (Aruande põhi asub Teras)

Loovtöö aruandes – Põhjenda, miks valisid oma loovtööks just selle teema? Kas ja mida uut avastasid töö käigus enda  ja  oma  töö  kohta?  Kuidas  õnnestus  töö  planeerimine  ja  tähtaegadest  kinnipidamine? Millised probleemid/takistused ilmnesid loovtöö tegevuses? Mida oleksid võinud/tahtnud teha loovtöös  teisiti?  Kas  rakendasid  oma  teadmisi  oskusi  piisavalt?  Millise  lisaväärtuse  andis ainetevaheline  lõiming?  Anna  kokkuvõtlik  hinnang  oma  tööle.

K 13. märtsil toimub kaitsmine

K 15. mail toimub järelkaitsmine