Vastuvõtt 1. klassi 2024

Infoleht 1. klassi astujale


Vastuvõtt 1. klassi   Vastuvõtt 2.-9. klassi  Arhiiv   


LAAGRI KOOLI 1. KLASSI VASTUVÕTT 2024/2025. ÕPPEAASTAKS

29. jaanuaril kell 18.00 toimub Laagri Kooli Möldre majas (Veskirahva pst 21, Alliku küla) lapsevanematele kooli tutvustav infotund koos ringkäiguga majas.

30. jaanuaril kell 18.00 toimub Laagri Kooli peamajas (Veskitammi 22, Laagri alevik) lapsevanematele kooli tutvustav infotund koos ringkäiguga majas.

1.– 17. veebruaril 2024. a taotluste vastuvõtt Laagri Kooli 1. klassi 2024/2025 õppeaastaks ARNO (Saue haridusteenuste haldamise süsteem) süsteemis, erandkorras Laagri Kooli kantseleis. https://piksel.ee/arno/saue/. Taotluse esitamise hetkel lisadokumente esitama ei pea.

20. veebruaril 2024. a edastab kool laekunud taotluste põhjal koostatud õpilaskandidaatide nimekirja taotlustes toodud elukohaandmete õigsuse kontrollimiseks Saue Vallavalitsusele.

5. märtsil 2024. a saadab kool vallavalitsuse poolt kontrollitud õpilaskandidaatide nimekirjas oleva lapse vanemale e-kirja teel otsuse lapse õpilaskandidaadiks vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta.

26. märtsil (kell 13.00) toimuvad koolivalmiduse vestlused mõlemas õppehoones neile, kes esitasid taotlused perioodil 1.– 17. veebruar 2024. a. Samal päeval on võimalik teha mõlemas õppehoones õpilaspileti jaoks vajalik digitaalne dokumendifoto. Pildistamine toimub kell 12.15-13.00 ja pärast vestlust seni kuni on soovijaid. Pildistamine on tasuta.

10. aprillil 2024. a teavitab kool e-posti teel vestluse tulemusest (jah/ei)

20. aprillil 2024. a kool teavitab 1. klassi vastu võetud õpilaskandidaatide vanemaid e-posti teel kooli vastuvõtmisest.

18. veebruar – 1. mai (k.a) taotluste vastuvõtt neile, kellel eelmisel vastuvõtuperioodil jäi taotlus esitamata või neile, kellel puudub 1.01.2024 seisuga sissekirjutus Saue vallas Laagri alevikus ning Koidu, Alliku, Vatsla, Hüüru, Kiia või Püha külas.

9. mail 2024. a koolivalmiduse vestlused neile, kes esitasid taotluse 18. veebruar – 1. mai (k.a) perioodil või kes mõjuval põhjusel ei saanud 26. märtsil osaleda.

Alates 2. mai 2024. a on lisavastuvõtt neile, kelle eelnevatel perioodidel jäi taotlus esitamata.

22. juunil 2024. a vastuvõtmiseks vajalike dokumentide (koolivalmiduskaart; õpilaskandidaadi dokumendifoto digitaalselt enamlevinud pildifaili formaadis; koolivälise nõustamismeeskonna otsus ja/või soovitus tugiteenuste kohta) esitamise tähtaeg. Dokumendid saab edastada läbi ARNO (muuda taotlust).

Augustis 2024. a (kuupäev täpsustamisel) koolivalmiduse vestlused neile, kes esitasid taotluse peale 2. mai kuupäeva või kes mõjuval põhjusel ei saanud varasemalt toimunud koolivalmiduse vestlusel osaleda.

31. augustil 2024. a elukohaandmete õigsuse kontrollimine.

1. septembril 2024. a õpilaskandidaatide vastuvõtt Laagri Kooli õpilasteks.