Aivi Pärisalu

Aivi Pärisalu

7.a klassijuhataja
Ajalugu, ühiskonnaõpetus
Konsultatsioon: E 8. tund eelregistreerimisega, muul ajal kokkuleppel

Karl-Heinrich Arro

Karl-Heinrich Arro

Huvijuht Möldre majas
6.e klassijuhataja
Muusika

Kaur Alle

Kaur Alle

Õppetöö koordinaator Möldre majas
7.b klassijuhataja
Loodusained
Konsultatsioon: peamajas T 7. ja 8. tund, ruum 221; Möldres kokkuleppel õpetajaga, ruum 339

Ly Reiman

Ly Reiman

Sotsiaalpedagoog peamajas
9.e klassijuhataja

Marion Maasikas

Marion Maasikas

9.b klassijuhataja
Inglise keel
Konsultatsioon: N 6. tund kokkuleppel õpetajaga

Tiina Veider

Tiina Veider

Sporditegevuse koordinaator
5.c klassijuhataja
Kehaline kasvatus, inimeseõpetus
Konsultatsioon: kehaline kasvatus N 7. tund eelneval kokkuleppel õpetajaga; muul päeval kokkuleppel õpetajaga. Inimeseõpetus: T 7.tund eelneval kokkuleppel õpetajaga