Laagri Kooli hoolekogu

Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel. Kooli hoolekogu koosseisu kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, õpilasesinduse, vanemate,vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

Hoolekogu töökord (.pdf)

Laagri Kooli hoolekogu koosseis 2023/2024.õa:

Märt Meerits (Möldre maja I kooliastme esindaja) hoolekogu esimees
Möldre maja II kooliastme esindaja puudub
Eliise Ala (Möldre maja III kooliastme esindaja)
Ulvi Peebu (peamaja 1. klasside esindaja)
Hedi Nurme McDonald (peamaja 2. klasside lapsevanemate esindaja)
Kersti Parts (peamaja 3. klasside lapsevanemate esindaja)
Ülle Olli (peamaja 4. klasside lapsevanemate esindaja)
Kati Eier (peamaja 5. klasside lapsevanemate esindaja)
Gea Liblik (peamaja 6. klasside esindaja)
Ulla Uustani (peamaja 7. klasside lapsevanemate esindaja) hoolekogu aseesimees
Alesja Tammearu (peamaja 8. klasside lapsevanemate esindaja)
Peamaja 9. klasside lapsevanemate esindaja puudub
Kaur Alle (õpetajate esindaja)
Liisa Ojapõld (õpetajate esindaja)
Jaana Randla (õpetajate esindaja)
Tõnu Poogen (õpetajate esindaja)
Robert Binsol (õpilaste esindaja)
Andrus Hämelane (OÜ LHSK esindaja)
Birgit Tammjõe-Tulp (vallavalitsuse esindaja)
Taigur Tooming (kooli toetava asutuse esindaja)
Indrek Paljak (vilistlaste esindaja)

Järgmise hoolekogu koosoleku aeg:

..

 


2023/2024 õppeaasta koosolekute protokollid:

14.09.2023

20.02.2024

 


Laagri Kooli hoolekogu varasemad koosseisud ja protokollid:

2021-2022 õppeaastal2022-2023 õppeaastal
2020-2021 õppeaastal2019-2020 õppeaastal2018-2019 õppeaastal2017-2018 õppeaastal2016-2017 õppeaastal
2015-2016 õppeaastal2014-2015 õppeaastal2013-2014 õppeaastal2012-2013 õppeaastal2011-2012 õppeaastal