Uurimistöö esitab 2., 6. ja 8. klassi õpilane

Uurimistöö tehakse järgmistes õppeainetes:
2. klass – inimeseõpetus, “Minu vanavanema kooliaeg”;
6. klass – inimese- või loodusõpetus;
8. klass – vabalt valitud õppeaine.

2. klassi uurimistöö koordineerija on klassijuhataja.
6. ja 8. klassi uurimistöö koordinaator on aineõpetaja (6. klassi loodusõpetuse õpetaja, 8. klassi inimeseõpetuse õpetaja).

2. klassi uurimistöö juhendaja ei pea olema Laagri Kooli õpetaja. 6. ja 8. klassi õpilase uurimistöö juhendaja on Laagri Kooli õpetaja, vajadusel võib kaasata majaväliseid juhendajaid.

6. ja 8. klassi õpilane edastab  uurimistöö konkreetse teema ja juhendaja nime klassijuhatajale hiljemalt septembri viimaseks õppepäevaks.

6. klassis hindab loodusõpetuse õpetaja uurimistöö töö käiku jooksvalt ja arvestusliku hindega III trimestris. 8. klassis uurimistöö töö käiku hindab inimeseõpetuse õpetaja jooksvalt ning kahe arvestusliku hindena (uurimistöö kirjalik osa ja posterettekanne) III trimestris.

Lihtsustatud õppekava järgi õppiv õpilane uurimistööd ei tee.

Uurimistöö hindamis- ja vormistusnõudeid tutvustab õpilastele aineõpetaja õppeaasta alguses. 2., 6. ja 8. klassi õpilane esitab uurimistöö õppeaasta veebruarikuu viimaseks õppepäevaks. Uurimistöö teostatakse 2. ja 8. klassis individuaalselt, 6. klassis üldjuhul paarikaupa.

Abiks:

Uurimistöö juhend 2. klassile

8. klassi uurimistööde aasta plaan
28. september: uurimistöö teema ja juhendaja kinnitamine klassijuhatajale
20. oktoober: uurimistöö faili on õpilane jaganud Teras ja oma juhendajaga
12. jaanuar: uurimistöö kirjalik osa on valmis ja õpilane esitab oma juhendajale kontrollimiseks
2. veebruar: kirjalik töö on valmis ja juhendaja on heaks kiitnud
23. veebruar: uurimistöö esitamise tähtaeg
Veebruari ja märtsi jooksul A1 posterettekande ettevalmistamine
20. märts: kaitsmine

Uurimistöö tutvustustus 8. klassile
Uurimistöö koostamise juhend 8. klassile
Posterettekande koostamise juhend