2023/2024. õppeaasta õppenõukogu koosolekud:

15. novembril 2023 kell 15.10
1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2023/2024. õppeaastaks.
2. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.
3. Laagri Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine õppekava ja selle muudatuste kohta.

10. juuni 2024 kell 14.00
1. 1.—8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimise ja tunnustamise otsustamine.

14. juunil 2024 kell 14.00
1. 9. klassi õpilaste põhikooli lõpetamise, kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise otsustamine.

 


2022/2023. õppeaasta õppenõukogu koosolekud:

Erakorraline õppenõukogu 19. oktoobril kell 15.00
1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2022/2023. õppeaastaks.
2. Vanemate taotluste alustel õpilastele koduõppe määramine.

2. novembril 2022 kell 15.10
1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2021/2022. õppeaastaks.
2. Arvamuse andmine arengukavale

11. jaanuar 2023 kell 15.10
1. Laagri Kooli 2022/2023 õppeaasta üldtööplaani muudatuste arutelu ja kinnitamine.

12. juuni 2023 kell 14.00
1. 1.—8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimise ja tunnustamise otsustamine.

16. juunil 2023 kell 14.00
1. 9. klassi õpilaste põhikooli lõpetamise, kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise otsustamine.

24. augustil 2023 kell 10.00 erakorraline õppenõukogu
1. Vanemate taotluste alustel õpilastele koduõppe määramine.

31. augustil 2023 kell 12.00
1. Laagri Kooli 2022/2023 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine.
2. 2023/2024. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

 


2021/2022. õppeaasta õppenõukogu koosolekud:

Erakorraline õppenõukogu 8. septembril 2021 kell 15.00
1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2021/2022. õppeaastaks.
2. Vanema taotluse alusel õpilastele koduõppe rakendamine.

Erakorraline õppenõukogu 20.oktoobril 2021 kell 15.00
1. Laagri Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine õppekava ja selle muudatuste kohta.

Erakorraline õppenõukogu 4. jaanuaril 2022 kell 10.00

12. jaanuar 2022 kell 15.00
1. Laagri Kooli 2021/2022 õppeaasta üldtööplaani muudatuste arutelu ja kinnitamine.

8. juuni 2022 kell 13.00
1. 1. — 8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimise ja tunnustamise otsustamine.

16. juunil 2022 kell 11.00
1. 9. klassi õpilaste põhikooli lõpetamise, kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise otsustamine.

31. augustil 2022 kell 10.00
1. Laagri Kooli 2021/2022 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine.
2. 2022/2023. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

 

 


2019/2020 õppeaasta õppenõukogu koosolekud:

Erakorraline õppenõukogu 9. oktoobril 2019 kell 14.15
1. Laagri Kooli põhikirja läbiarutamine ja arvamuse andmine kodukorra ja selle muudatuste kohta.

Erakorraline õppenõukogu 20. septembril 2019 kell 11.00
1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2019/2020 õppeaastaks.
2. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.

8. jaanuar 2020 kell 15.00
1. Laagri Kooli 2019/2020 õppeaasta üldtööplaani muudatuste arutelu ja kinnitamine.

4. juunil 2020 kell 14.30

  1. 1. — 8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimise ja tunnustamise otsustamine.
  2. 9.t, 9.p, 9.s klassi õpilaste põhikooli lõpetamise, kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise otsustamine.
  3. 9.t, 9.p ja 9.s klassi õpilastele puuduliku aastahindega põhikooli lõputunnistuse väljastamise otsustamine.
  4. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.
  5. Õpilaste klassikursust kordama jätmise otsustamine (vajadusel).

18. juunil 2020 kell 11.00
1. 1.-8. klassi õpilaste täiendava õppetöö tulemused ning õpilaste järgmisesse klassi viimine.
2. Täiendava õppetöö tulemused ning õpilaste täiendava õppetöö pikendamine.

31. augustil 2020 kell 10.00
1. 1.-8. klassi õpilaste pikendatud täiendava õppetöö tulemused ning õpilaste järgmisesse klassi viimine.
2. Laagri Kooli 2019/2020 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine.
3. 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.