Laagri Kooli pikapäevarühm on mõeldud ainult 1. klassi õpilastele, kes kasutavad kojusõiduks koolibussi. Kuna koolis tegutseb ainult üks pikapäevarühm, siis on see mõeldud nendele, kes seda kõige rohkem vajavad.