Laagri Kooli hoolekogu

Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel. Kooli hoolekogu koosseisu kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, õpilasesinduse, vanemate,vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

Hoolekogu töökord (.pdf)

Laagri Kooli hoolekogu koosseis 2022/2023.õa:

Keiju Marmor (Möldre maja I kooliastme esindaja)
Mai Kartau (Möldre maja II kooliastme esindaja)
Hedi Nurme-McDonald (peamaja 1. klasside esindaja)
Kersti Parts (peamaja 2. klasside lapsevanemate esindaja)
Kati Eier (peamaja 4. klasside lapsevanemate esindaja)
Ulla Uustani (peamaja 6. klasside esindaja)
Tormi Tabor (peamaja 7. klasside lapsevanemate esindaja)
Piret Jesse (peamaja 8. klasside lapsevanemate esindaja)
Diana Bondartšuk (peamaja 9. klasside lapsevanemate esindaja)
Aivi Pärisalu (õpetajate esindaja)
Jaana Randla (õpetajate esindaja)
Kersti Schamardin (õpetajate esindaja)
Tõnu Poogen (õpetajate esindaja)
Robert Binsol (õpilaste esindaja)
Triin Lisell Aasmaa (õpilaste esindaja)
Tõnis Ilp (OÜ LHSK esindaja)
Birgit Tammjõe-Tulp (vallavalitsuse esindaja)
Taigur Tooming (kooli toetava asutuse esindaja)
Ken-Erik Aus (vilistlaste esindaja)

 

2022/2023 õppeaasta koosolekute protokollid:
15.12.2022
05.04.2023
07.06.2023

 


Laagri Kooli hoolekogu varasemad koosseisud ja protokollid:

2021-2022 õppeaastal2022-2023 õppeaastal
2020-2021 õppeaastal2019-2020 õppeaastal2018-2019 õppeaastal2017-2018 õppeaastal2016-2017 õppeaastal
2015-2016 õppeaastal2014-2015 õppeaastal2013-2014 õppeaastal2012-2013 õppeaastal2011-2012 õppeaastal