Videokohtumine lapsevanematega 2.11.2023

 


KiVa õpilasküsitlus 2023
Kiusamisvaba Kooli programmi oluline osa on õpilasküsitlus, mis annab infot programmi mõju kohta. Anname teada, et 2023. aasta kevadine õpilasküsitlus on planeeritud ajavahemikule 10.04.-19.05. Küsitlus viiakse läbi koolis elektrooniliselt, täpsema aja planeerib klassijuhataja. Küsitlus on anonüümne. Kui vanem ei soovi, et tema laps küsitluses osaleks, palume sellest teada anda klassijuhatajale.
Küsitluse teabelehte saab lugeda seal.


1.09.2019 väljastati Laagri Koolile põhitaseme kvaliteedimärgis KiVa programmi kasutamise eest programmi loojate ettenähtud viisil.


Laagri Koolis rakendatakse alates 2018. aastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

 • viime I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut ).

 

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

 

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

 • Ly Reiman
 • Marion Maasikas
 • Karl-Heinrich Arro
 • Aivi Pärisalu
 • Kaur Alle
 • Tiina Veider
 • Marge Kiik

Tiimi e-post: kiva@laagrik.edu.ee

Või saada tiimi liikmele sõnum Stuudiumis.

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda: