Laagri Kooli õpilaspilet on isikuttõendav dokument. Õpilasele väljastatakse koolis õppimise perioodiks õpilaspilet, mida õpilane kannab koolis kaasas. Vajadusel on isiku tuvastamiseks kooli töötajal õigus küsida õpilaselt õpilaspiletit.

Laagri Kooli õpilaspilet vastab Haridus- ja teadusministri määrusele “Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm“.

Lapsevanem edastab koolile digitaalsel kujul dokumendifoto enne õpilase õppima asumist Laagri Koolis.
Dokumendifotole esitatud nõuded enamikele isikut tõendavatele dokumentidele:
https://www.riigiteataja.ee/akt/122122010009
Palume foto tegemisel lähtuda eelnimetatud nõuetest, et hiljem ei tekiks lapsel õpilaspileti esitamisel probleeme!

Õpilaspileti duplikaadi taotlemiseks saadab lapsevanem digitaalselt allkirjastatud avalduse e-posti aadressil laagrik@laagrik.edu.ee või täidab taotluse kooli kantseleis. Õpilaspileti duplikaadi taotlus on siin . Duplikaadi taotlemisel soovitame lapsevanemal saata koos taotlusega digitaalsel kujul dokumendifoto (kui viimane pilt õpilaspiletil on vanem kui aasta).

Uue õpilaspileti annab õpilasele klassijuhataja. Õpilaspileti kehtivust pikendab õppeaasta alguses klassijuhataja.

Kõigi õpilaspiletiga seotud probleemide korral palume pöörduda  kooli kantseleisse.

Laagri Kooli õpilaspiletil on ühiskaardifunktsioon, kuid õpilaspilet ei ole isikustatud. Õpilaspileti saab õpilane/vanem isikustada www.pilet.ee lehel. Isikustatud õpilaspilet annab samad õigused, mis isikustatud Ühiskaart.

Õpilaspileti isikustamise juhend (.pdf)