Möldre maja õpilaste õpilaspilet on võti. Õpilane tuleb Möldre õppehoonesse oma kaardiga (õpilaspiletiga), sissepääs kuni 15.00. Õpilaspiletit tuleb kaasas kanda ka vahetunnis sisehoovi minnes, sest sellega pääseb taas koolimaja uksest sisse.
Spordisaalis toimuvatest huviringidest lahkumine käib läbi spordihoone välisukse. Kui spordikompleksis toimuv huviring lõppeb peale 15.00, võta kooli garderoobist riided/asjad kaasa spordikompleksi, kooli poolele tagasi ei pääse.
Teiste koolide õpilased laseb koolihoonesse või spordihoonesse ringijuhendaja.
Koolimaja aulas või klassiruumides toimuvatest ringidest saab peale ringi lõppu välja nii maja ette kui sisehoovi.

Ujulas on veesolin ning õpetajat ei oleks lihtsalt kuulda, kui ta vaikselt räägiks. Õpilased, kes on õpetajale lähemal, võivad tajuda seda karjumisena, samas kaugemal pole õpetajat kuuldagi.

Käsitöö ja kunstitarvete vahendite ostmise juures on silmas peetud kaht peamist mõtet.
Esiteks on õppetöö läbiviimine ja seega ka lapse arengule oluliselt parem, kui vahendid on kindlasti olemas ja need on klassis sarnased.
Teiseks ei pea lapsevanemad mööda poode nii palju ringi silkama ja nuputama, mida tähendab nt pintsel nr 20 vms.
Kool ostab võimalikult palju vajaminevaid asju, et lapsed ei peaks ise nõnda palju asju hankima. Aasta jooksul ostab kool vajadusel neid asju juurde, mis otsa on saanud. Kõik, mis eelmisest aastast üle jääb, on kasutuses järgmisel õppeaastal, et hoida kulud madalamad ja keskkonnast hoolida.
Kogu summa jagatakse õpilaste arvuga ja saadakse arve jaoks summa. Mõnes klassis on tegelik kulu oluliselt suurem ja teises vanuses on oluliselt väiksem.
Kuna aga arvutus on kasutusel olnud väga pikka aega ja kui see nii ka jääb, siis kokkuvõttes maksab iga vanem täpselt selle summa 9 aastaga, mis laps 9 aastaga kasutab. St nt algklassides kulub tegelikult (lihtsalt näide) 24€ eest vahendeid ja viimases kooliastmes 8€ eest, siis kokkuvõttes maksab õpilane püsivalt 16€.

Lapsevanemad on alati kooli teretulnud ja kõik, kellel on selleks põhjus, pääsevad majja. Kohtumine tuleb lihtsalt eelnevalt kokku leppida.
Päris vabalt ei saa majja, sest:
– kooli suuruse (laste ja lapsevanemate suure hulga) tõttu ei tea turvatöötaja, kes on lapsevanem või kes on varas, narkokaupleja või muu pahatahtlik tegelane;

– lapsevanem ei peaks näiteks tunni ajal astuma klassi, et Margusele (nimi muudetud) koju unustatud vihik tuua ja sellega kogu klassitäie õpilaste tunni rütmi sassi ajama. Sama lugu on ka klassi ukse kõrval oleva akna taga uudistamisega, seegi segab kogu klassi.

– lapsevanem ei peaks ilma teise lapsevanema ja kooli teadmata garderoobikappide vahel “lahendama” eelmisel päeval Marguse ja Pauli vahel tekkinud riidu (kes sooviks olla Pauli või tema vanema nahas?).

Maha unustatud vihiku saab jätta turvatöötaja juurde, vihikule tuleks peale kirjutada lapse nimi ja klass ning öelda turvatöötajale, kas laps tuleb ise vihikule järele või peaks selle talle kuidagi kätte toimetama.
Pauliga tekkinud tüli tuleb lahendada koostöös Pauli vanemate või kooliga.

Loodame lapsevanemate mõistvale suhtumisele!

Palume tungivalt õpilastel lahkuda koolimajast kohe peale tundide lõppu. Viiruse võimaliku leviku vältimiseks ei lubata koolis õpilastel viibida väljaspool tundide ja huviringide aega. Huvitegevuses osalemiseks tuleb õpilane mitte varem kui 15 minutit enne ringi algust ringi toimumiskohta. Peamajas siis vastavalt kas koolimajja või spordihoonesse.
Möldre majas tuleb meie õpilane oma kaardiga koolimajja ja liigub ringi toimumiskohta või käitub ringijuhendajalt saadud juhiste järgi. Teiste koolide õpilased laseb koolihoonesse või spordihoonesse ringijuhendaja. Ukse avamise kellaaja lepib õpilasega kokku ringijuhendaja. Spordiringidest lahkumine käib läbi spordihoone välisukse, koolihoonesse tagasi ei pääse. Koolihoonest saab peale ringi lõppu välja nii maja ette, kui sisehoovi.
Palume õpilastel olla ajaliselt täpsed!

Kirjastused toodavad liiga raskeid õpikuid, mille on samas Haridus- ja Teadusministeerium heaks kiitnud ja millle osas terviseteemalised asutused jällegi pead vangutavad. Kui neid õpikuid koos töövihikute ja muude koolitarvikutega koolikotti juba rohkem satub, muutub koolikott päris kaalukaks. Nii sisu kui massi osas.
Mõned soovitused, kuidas koolikott lapsest kergem oleks.
Esimene asi on koolikott ja koolikoti sisu üle vaadata. Korralikumad koolikotid kaaluvad ise ca 1,5 kg ja siin tuleb vanemal endal valik langetada, kas leppida suurema ülekaaluga või leppida (ergonoomiliselt) kehvema kotiga. Koolikotis on õpilastel ka oluliselt rohkem kraami, kui koolipäevaks vaja läheb, ka siin saab last natuke suunata. Kogu nädala mant koos kendamate ja muude meelelahutuselementidega kaalub päris palju.
Koolipäeva lõpus võib õpilane vaadata üle oma koolikoti sisu selle pilguga, et nende ainete õpikud ja töövihikud, kus koduseid ülesandeid ei antud, võiks jätta koolikappi. Seda põhimõtet järgivatel õpilastel on koolikott sageli oluliselt kergem.
Lapsevanem võib hankida teise komplekti õpikuid. Kooli kodulehel raamatukogu rippmenüüs on info http://laagrik.edu.ee/kasutuses-olevad-opikud/ , milliseid õpikuid ja kust on võimalik osta, et õpilane saaks koju teised õpikud ühes, mitmes või kõikides ainetes. Sel juhul saab kõik õpikud koolikappi jätta ja koolikott on oluliselt kergem.
Opiq.ee keskkonnas on paljud õpikud digitaalsel kujul ja tasuta kättesaadavad, sel juhul on aga õpik ekraanil. Aga hea võimalus siiski koolikoti kaalu kontrolli all hoida.
Aga kas peab üldse kerge olema?

Kui kapivõti on kadunud (isegi otsides ei leia üles), siis saab koolist tellida uue kapivõtme. Selleks tuleb lapsevanemal täita ära ja allkirjastada garderoobikapi võtme duplikaadi taotlus ja tuua see kooli kantseleisse. Kui lapsevanem on allkirjaga kinnitanud, et garanteerib võtme valmistamise ja tooriku tasu, siis saab õpilane majaperenaiselt kohe uue võtme kätte. Tasumine toimub arve alusel, arve saadab raamatupidaja lapsevanema e-posti aadressile.

Kui õpilane puudub koolist planeeritult rohkem kui 1 päeva (näit. perereisil, võistlustel), siis vastavalt kodukorra punktile 3.13.3 kohustub vanem tagama õpilase edasijõudmise õppetöös vastavalt eelnevalt vormistatud minekulehele. Õpilane on kohustatud võtma minekulehe klassijuhatajalt.
Minekulehe vormistamisega õpib õpilane võtma vastutust samamoodi nagu täiskasvanud inimene küsib vaba päeva oma tööandjalt. Iga õpilane annab õpetajale isiklikult teada, et ta on võistlustele või reisile minemas ja võtab sellega isiklikult õpetaja ees vastutuse ka tagasi jõudes järje peal olla! Lisaks saab õpetaja lehele kirjutada ka iseseisva õppimise võimalused äraoleku ajaks. Õpime vastutustundlikult ja osapooli arvestavalt käituma!

Laagri Kooli pikapäevarühm on mõeldud ainult 1. klassi õpilastele, kes kasutavad kojusõiduks koolibussi. Kuna koolis tegutseb ainult üks pikapäevarühm, siis on see mõeldud nendele, kes seda kõige rohkem vajavad. Koolibussi kasutavad õpilased õpivad peagi ära ooteaja sisustamise huviringide, koduste tööde tegemisaga raamatukogus, mängudega õues või raamatu lugemisega. See on aga liiga keeruline ülesanne 1. klassis ja sedagi alguses. Seetõttu pakub kool neile lahenduse pikapäevarühma näol. Kooli ümbruses elavad õpilased lähevad pärast koolipäeva lõppu koju, vahetavad riided, lähevad huviringi või mängivad legodega või teevad koduseid ülesandeid või lähevad õue mängima või joonistavad või harjutavad flööti või…

Laagri Kool võtab õpilasi kooli vastu vastavalt dokumendile Laagri Kooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku ja koolist lahkumise kord. Seega ei ole niivõrd oluline see, kui lähedal koolile elada, kui see, kas mõlemad vanemad ja laps on valda registreeritud ja seda võimalikult pikka aega.
Saue vald on kohustatud pakkuma igale kooliminevale lapsele koolikoha. Selleks on vallal vastav kord – Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord Saue vallas .