Laagri Kooli hoolekogu koosseis 2021/2022.õa:

Keiju Marmor (Möldre maja I kooliastme esindaja)
Mai Kartau (Möldre maja II kooliastme esindaja)
Kersti Parts (peamaja 1. klasside lapsevanemate esindaja)
Kati Eier (peamaja 3. klasside lapsevanemate esindaja)
Tormi Tabor (peamaja 6. klasside lapsevanemate esindaja)
Piret Jesse (peamaja 7. klasside lapsevanemate esindaja)
Diana Bondartšuk (peamaja 8. klasside lapsevanemate esindaja)
Aivi Pärisalu (õpetajate esindaja)
Jaana Randla (õpetajate esindaja)
Kersti Schamardin (õpetajate esindaja)
Tõnu Poogen (õpetajate esindaja)
Kerili Kartau (õpilaste esindaja)
Sandor Negols (õpilaste esindaja)
Tõnis Ilp (OÜ LHSK esindaja)
Birgit Tammjõe-Tulp (vallavalitsuse esindaja)
Taigur Tooming (kooli toetava asutuse esindaja)
Ken-Erik Aus (vilistlaste esindaja)

Järgmine kooli hoolekogu koosolek toimub uuel õppeaastal.

2021/2022 õppeaasta koosolekute protokollid:
12.05.2022
24.03.2022
14.10.2021

Laagri Kooli hoolekogu varasemad koosseisud ja protokollid:

2021-2022 õppeaastal2022-2023 õppeaastal
2020-2021 õppeaastal2019-2020 õppeaastal2018-2019 õppeaastal2017-2018 õppeaastal2016-2017 õppeaastal
2015-2016 õppeaastal2014-2015 õppeaastal2013-2014 õppeaastal2012-2013 õppeaastal2011-2012 õppeaastal