Koolitundide kõrval pakub kool oma õpetajate juhendamisel huviringe, mille abil arenevad õpilased ja edasi saab kantud ka pärimuskultuur. Need mudilas- ja lastekoorid ja rahvatantsuringid on õpilastele tasuta – et miski ei takistaks kultuuri säilimist!

Laagri Kooli rahvatantsuringid 2023/24 õppeaastal.
Segarühm Väikesed Sädemed (2.-5.kl) teisipäeviti kell 14.30 – 16.00 Laagri kultuurikeskuse suures saalis.

Segarühm Suured Sädemed (6.-9.kl) teisipäeviti kell 16.00 – 18.00 Laagri kultuurikeskuse suures saalis.

Õpetaja Mari Tomp

 


Laagri Kooli muusikaringid 2023/24 õppeaastal:

Mudilaskoor peamajas: 1.-4. klass teisipäeviti 7.tund ja neljapäeviti 6. tund ruumis 218
Lastekoor peamajas: 5.-9. klass esmaspäeviti 8. tund ruumis 218
Õpetaja Grete Loit
grete.loit@laagrik.edu.ee
Mudilaskoor Möldre majas: esmaspäeviti ja kolmapäeviti 6. tund, ruum täpsustub. Vastuvõtt ettelaulmisega.

Õpetaja Marge Kiik
marge.kiik@laagrik.edu.ee

Jalgrattakoolitus
Alates 18. septembrist algas jalgrattakoolitus kõigile eelregistreerunud 3.-4. klassi õpilastele.
Esmaspäeval 7. tunni ajal peamajas klass 112 ja
teisipaeval 7. tunni ajal Möldre majas klass 144.
Registreeri koolitusele peamajas siin ja Möldre majas seal.