Eksamid, aktused, viimased koolipäevad

Eksamid, aktused, viimased koolipäevad

Lõpetajad
27. mai 9. klassidel hinded väljas
28. mai 9. klasside lõpukell
31. mai eesti keele lõpueksam kell 10.00
6. juuni matemaatika lõpueksam kell 10.00
12. juuni lõpueksam valikaines kell 10.00, suuline osa kell 13.00
18. juuni lõpuaktus kell 12.00


Üleminekuklassid
27. mai 8. klassi üleminekueksam kell 10.00
5. juuni viimane tundidega päev
6. juuni Suvealguse festival kell 17.00
7. juuni üleminekuklasside hinded väljas, klassijuhataja korraldatud tegevused

Spordipäevad:
10. juuni 1.-3. klass Möldre majas ja 1.-4. klass peamajas
11. juuni 4.-7. klass Möldre majas ja 5.-8. klass peamajas

Üleminekuklasside lõpuaktused:
12. juunil