Õppe- ja ilukirjanduse laenutamine

Õppe- ja ilukirjanduse laenutamine

Raamatukogu on avatud!
Õpilastel, kes on distantsõppel, tuleb raamatute laenutamise soovist tuleb teavitada raamatukoguhoidjat Rita
 Kardaši Stuudiumi suhtluses või e-kirjaga. Sel viisil küsitud raamatud saab kätte kooli peamajast peeglisaali esisel alal raamatukoguhoidja poolt vastuskirjas teatatud ajal.

Tagastatavad raamatud saab tagastada koolipäevadel 7.00 – 19.00 peamajas samas kohas.