Vastuvõtt 1. klassi 2024

Infoleht 1. klassi astujale


Vastuvõtt 1. klassi   Vastuvõtt 2.-9. klassi  Arhiiv   


30. jaanuaril kell 18.00 toimub Laagri Kooli Möldre majas (Veskirahva pst 21, Alliku küla) lapsevanematele kooli tutvustav infotund koos ringkäiguga majas.

31. jaanuaril kell 18.00 toimub Laagri Kooli peamajas (Veskitammi 22, Laagri alevik) lapsevanematele kooli tutvustav infotund koos ringkäiguga majas.

1.– 17. veebruaril 2023. a taotluste vastuvõtt Laagri Kooli 1. klassi 2023/2024 õppeaastaks ARNO (Saue haridusteenuste haldamise süsteem) süsteemis, erandkorras Laagri Kooli kantseleis.https://piksel.ee/arno/saue/. Taotluse esitamise hetkel lisadokumente esitama ei pea.

20. veebruaril 2023. a edastab kool laekunud taotluste põhjal koostatud õpilaskandidaatide nimekirja taotlustes toodud elukohaandmete õigsuse kontrollimiseks Saue Vallavalitsusele.

5. märtsil 2023. a saadab kool vallavalitsuse poolt kontrollitud õpilaskandidaatide nimekirjas oleva lapse vanemale e-kirja teel otsuse lapse õpilaskandidaadiks vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta.

28. märtsil (kell 13.00) toimuvad koolivalmiduse vestlused mõlemas õppehoones neile, kes esitasid taotlused perioodil 1.– 17. veebruar 2023. a. Samal päeval on võimalik teha mõlemas õppehoones õpilaspileti jaoks vajalik digitaalne dokumendifoto. Pildistamine toimub kell 12.15-13.00 ja pärast vestlust seni kuni on soovijaid. Pildistamine on tasuta.

10. aprillil 2023. a teavitab kool e-posti teel vestluse tulemusest (jah/ei)

20. aprillil 2023. a kool teavitab 1. klassi vastu võetud õpilaskandidaatide vanemaid e-posti teel kooli vastuvõtmisest.

18. veebruar – 1. mai (k.a) taotluste vastuvõtt neile, kellel eelmisel vastuvõtuperioodil jäi taotlus esitamata või neile, kellel puudub hetkel sissekirjutus Saue vallas Laagri alevikus ning Koidu, Alliku, Vatsla, Hüüru, Kiia või Püha külas.

9. mail 2023. a koolivalmiduse vestlused neile, kes esitasid taotluse 18. veebruar – 1. mai (k.a) perioodil või kes mõjuval põhjusel ei saanud 28. märtsil osaleda.

Alates 2. mai 2023. a on lisavastuvõtt neile, kelle eelnevatel perioodidel jäi taotlus esitamata.

22. juunil 2023. a vastuvõtmiseks vajalike dokumentide (koolivalmiduskaart; õpilaskandidaadi dokumendifoto digitaalselt enamlevinud pildifaili formaadis; koolivälise nõustamismeeskonna otsus ja/või soovitus tugiteenuste kohta) esitamise tähtaeg. Dokumendid saab edastada läbi ARNO (muuda taotlust).

Augustis 2023. a (kuupäev täpsustamisel) koolivalmiduse vestlused neile, kes esitasid taotluse peale 2. mai kuupäeva või kes mõjuval põhjusel ei saanud varasemalt toimunud koolivalmiduse vestlusel osaleda.

31. augustil 2023. a elukohaandmete õigsuse kontrollimine.

1. septembril 2023. a õpilaskandidaatide vastuvõtt Laagri Kooli õpilasteks.


Laagri Koolis algab õpilaste vastuvõtt 1. klassi

1.–17. veebruarini on võimalik esitada taotlus ARNO keskkonnas neil vanematel, kel laps kooliminekueas ja elukoht valla põhjapiirkonnas.

Kui peres on sügisel kooli astuv laps, siis on paras aeg uurida ja mõelda, millisesse kooli on lapsel soov ja võimalus minna. Gümnaasiumite valikul julgeksin soovitada Saue Riigigümnaasiumit, välistada ei maksa aga pealinna pikka nimekirja headest ja erinevatest koolidest! Kui aga kooliminek on esimest korda elus plaanis, siis Laagri lähiümbruses elavatele peredele soovitan tutvuda ka Laagri Kooliga.

Laagri Koolis toimub õppetöö kahes õppehoones. Kool koos kõikide võimaluste ja kohustustega on sama, küll aga sõltub elukohast see, kummas majas on võimalik kooliteed alustada. Laagri alevikus elavad lapsed on oodatud peamajja, ümberkaudsete külade lapsed aga Möldre majja.

2023. aasta 1. septembril alustab nii Laagri Kooli peamajas kui Möldre majas mõlemas neli klassi, kummaski 96 õpilast. Ühtekokku tutvustame sügisel aabitsat 192 õpilasele.

Tähele tuleb aga panna seda, et Laagri Koolil on eraldi vastuvõtukord, mille alusel õpilasi vastu võetakse. Selleks, et kõik tingimused ja nüansid selged oleks, tasub see dokument üle vaadata aadressil http://laagrik.edu.ee/wp-content/dokumendid/LK_vastuvott_yleminek_lahkumine.pdf

Enne, kui taotlust esitama hakata, tasub kindlasti läbi mõelda, kas Laagri Kool lapsele (või perele) on sobivaim kool või tasub veel ringi vaadata. Laagri Kool on üks Eesti suurimaid põhikoole ja klasside täituvus on üldjuhul maksimaalne. Õpilaste arv käesoleval aastal on 1210 (peamajas 900+, Möldre majas 300+) ja sügisest see arv suureneb. Kooli kasutada on staadionid, võimlad ja ujula. Koolis tegutseb rohkete ringide valikuga huvikool. Kõik õpilased kannavad koolivormi kogu põhikooli vältel. Kui eelnimetatud info tundub sobiv, siis ootab Laagri Kool last kandideerima!

Kui on soov koolist natuke enamat teada saada ja koolimaja ka oma silmaga näha, siis selleks pakume võimalust enne, kui otsus tuleb teha.
30. jaanuaril kell 18.00 toimub Laagri Kooli Möldre õppehoones (Veskirahva pst 21, Alliku küla) ja
31. jaanuaril kell 18.00 Laagri Kooli peamajas (Veskitammi 22, Laagri alevik) lapsevanematele kooli tutvustav infotund koos maja ringkäiguga.

1. klassi vastuvõtuavaldusi saab esitada haridusteenuste infosüsteemis ARNO 1.-17. veebruarini 2023.

Selleks, et ARNOS esitada taotlus koolikohustuslikust east noorema lapse vastuvõtmiseks, teavitage vallavalitsuse haridusspetsialisti (lily.roop@sauevald.ee ), kes avab ARNOs võimaluse taotluse esitamiseks (koolikohustuslikust east noorematel laste puhul puudub automaatselt see võimalus).

ARNO asub aadressil https://piksel.ee/arno/saue/
Kui vanemal on oma lapse suhtes koolile mingeid soove, siis palume need kindlasti kirjutada ARNOs kommentaari lahtrisse, siis teab kool nende soovidega võimalusel arvestada.

Täiendavat infot Laagri kooli 1. klassi astumise kohta on võimalik vaadata kooli kodulehelt http://laagrik.edu.ee/laagri-kool/vastuvott/ või küsida kooli kantseleidest. Esitatud vatuvõtuavaldusi menetleb samuti Laagri Kool.

Infoleht 1. klassi astujale

 

 


Laagri kooli peamajja on võimalik vastuvõtu avaldus esitada lapse eest, kes ise ja kelle vähemalt üks vanem on 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Laagri aleviku elanik või juhul kui tema õde või vend õpib peamaja 1.-8. klassis, siis ka Laagri laiendatud piirkonna elanik. 

Laagri kooli Möldre majja kandideerija registreeritud elukoht koos vähemalt ühe vanemaga peab olema 1. jaanuari seisuga Laagri laiendatud piirkonnas või juhul kui tema õde või vend õpib Möldre majas, siis ka Laagri alevikus. 

Kui soovijaid on rohkem kui kohti, siis on eelis lapsel, kelle mõlemad vanemad on vastava õppehoone piirkonda registreeritud ja kellel õde või vend juba õpib samas majas. Järgnevad lapsed, kel on mõlemad vanemad piirkonnas sisse kirjutatud. Seejärel on pingereas lapsed, kel on üks vanem piirkonnas sisse kirjutatud ja õde või vend õpib samas õppehoones ning seejärel lapsed, kel on üks vanem piirkonda sisse kirjutatud. Kõikide eelnimetatud kategooriate siseslt on pingerida põhimõttel, et kellel pikem sissekirjutus vallas, see ka pingereas eespool. 

Avaldusi saab esitada ka pärast 17. veebruarit, siis aga lisatakse kandidaadid eelnevalt koostatud pingerea lõppu ja võimalus, et täiendavaid soove saab täita, on väiksem.

*Laagri laiendatud piirkond: Koidu, Alliku, Vatsla, Hüüru, Kiia ja Püha küla.