XXX õpilasetlejate riigikonkursi Harjumaa voor 4. veebruaril 2021

Laagri Kool võõrustab selleaastast etluskonkursi Harjumaa piirkonnavooru. Ootame läbi Teamsi etlema õpilasi 4.-6. klassist, 7.-9. klassist, 10.-12. klassist.
Igale vanuseastmele on reserveeritud oma aeg, mil žürii neid kuulab ning ka hiljem eraldi tagasiside annab.

Algus kell 10.00, iga vanuseaste saab oma kellaaja, mil alustada.

Teamsi videokeskkonnas Laagri Kooli juhatamisel. Lingi, kus ja kuidas osaleda saadame otse registreerunutele

Korraldaja eesmärk: hoida ja kasutada eesti keelt loovas eneseväljenduses, suurendada õpilaste huvi luule ja proosapalade lugemise ja esitamise vastu, valida Harjumaa esindajad 12. veebruaril 2021.a Kuremaal toimuvale XXX õpilasetlejate riigikonkursile.

Põhjalik juhend

 

 

KORRALDUS JA TINGIMUSED

Iga õpilasetlejate konkursil osaleja esitab peast ühe luuletuse ja ühe proosapala. Esitada võib nii Eesti kui ka välisautorite loomingut. 4.–6. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 5 minutit. 7.–9. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 7 minutit. 10.–12. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 10 minutit.

Igast koolist oodatakse esinema kuni kolme õpilasetlejat, s.t igast vanuserühmast ühte. Korraldajad saadavad igale osalevale koolile lingi, millelt saab vastava vanuseastme esinemise ajal videokoosolekuga liituda. Samal lingil saavad esineda kõik selle kooli vastava vanuseastme võistlejad.

HINDAMINE

Konkursil esinejaid hindab žürii. Iga vanuserühma paremaid etlejaid tunnustatakse. Hindamisel arvestatakse õpilasele määratud kava sobivust ning jõukohasust. Žürii jätab endale õiguse autasustamisel preemiaid ümber jaotada ning riikliku konkursi kriteeriumitele mittevastavad esinejad maakonda esindama saatmata jätta. REGISTREERIMINE Palume registreerida HOL-i kodulehel hiljemalt 1. veebruariks 2021. a. Registreerimisel palume märkida järgmised andmed: osavõtja ees- ja perekonnanimi, kool ja klass, juhendaja ees- ja perekonnanimi, juhendaja kontaktandmed (e-post, telefon), muu info alla esitatava luuletuse autor ja pealkiri, esitatava proosapala autor ja pealkiri.

Korraldaja organisatsioon: Laagri Kool Lisateave: Hele Kriisa hele.kriisa@laagrik.edu.ee, 58143477