Laagri Kooli hoolekogu koosolek 12. mail 2022 kell 18.00 peamaja õpetajate toas.

NB! Ära laadi faile alla, vaid ava siinsete linkide kaudu, kuna failid võivad töö käigus muutuda.
Ka muu info täieneb jooksvalt!

Päevakord:

 1. Arvamuse andmine 2022/2023 õa alustamisega seotud tegevuste ajakavale (Toomas Artma)
  1. Õpikute laenutamine
  2. Koolivormi müük
  3. Koolitarvete, sh kilekaante müük
  4. Üldkoosolek ja klasside koosolek
 2. Muudatused Laagri Kooli kodukorras (Toomas Artma)
 3. Õpetajate rahuloluuuringu kokkuvõte (Toomas Artma)
 4. Laagri Kooli arengukavast
 5. Muud teemad
  1. Koolitoidust

Lisamaterjalid:

2022/2023 õa alguse ajakava

Hetkel kehtiv kodukord
Uuendatud kodukorra eelnõu
Muudatustega kodukorra fail, st siin on näha, mis lisatud, mis maha võetud