Laagri Kooli pikapäevarühm on mõeldud ainult 1. klassi õpilastele, kes kasutavad kojusõiduks koolibussi. Kuna koolis tegutseb ainult üks pikapäevarühm, siis on see mõeldud nendele, kes seda kõige rohkem vajavad.

 

Pikapäevarühma päevakava

Pikapäevarühma töökorraldus