Laagri Kooli lastevanemate üld- ja klassikoosolekud
NB! Koosolekud on lastevanematele, mitte lastele!

Iga klassi klassijuhataja saadab klassikoosoleku osas info klassi lapsevanematele Stuudiumi suhtluse kaudu.
NB! Klassijuhataja info on täpsem, sest tehnilistel põhjustel võib üksikute klasside osas olla algusaegades erandeid!

Möldre majas 30.08.2022:
I kooliaste (1.-3. klassid) kel 18.00
1. klassid aulas
2.-3. klassid koduklassides

II kooliaste (4.-6. klassid) kell 17.30

———–

Peamajas 30.08.2022:
I. kooliaste (1.-3. klassid) kell 17.30
1. klassid aulas
2. ja 3. klassid koduklassides

II kooliaste (4.-6. klassid) kell 18.00 koduklassides

III kooliaste (7.-9. klassid) kell 18.15 koduklassides

Õpikute, töövihikute ja kapivõtme kättesaamine
Õpikud, töövihikud ja (vajadusel) kapivõtme saab õpilane kätte esimesel koolipäeval oma koduklassis klassijuhatajalt.

Koolivormi müük
Koolivormi või selle osi saab osta Laagri Kooli peamajas:
29.08 (E) 10.00-19.00 (soovituslikult I kooliaste)
30.08 (T) 10.00-19.00 (soovituslikult II ja III kooliaste)

Arveldamine sularahas ja kaardiga.

Koolivormi ostmiseks palume varuda aega, sest müügialale lubatakse korraga piiratud arv inimesi.

Koolitarvete müük
Koolitarvete müük toimub peamajas 29. – 30. augustil kell 10.00 -19.00
Võimalik on soetada kõike kooliks vajaminevat – pliiatsitest koolikottideni. Samuti on müügil õpikute ja töövihikute kilekaaned, mis on komplekteeritud vastavalt klasside õppematerjalidele. Võimalik on ka osta lahtiselt.
Arveldamine sularahas ja kaardiga.
Lisainfo: 55 651 483 (Kai).

Kooliaasta avaaktused 1. septembril
Peamaja aktused toimuvad õppehoone aulas:
kell 10.00 2.-8. klassidele (õpilased ja õpetajad)
kell 12.00 1. ja 9. klassidele (õpilased, õpetajad ja lapsevanemad)

Möldre maja aktus toimub õppehoone aulas:
kell 15.00 1.-5. klassid.(õpilased, õpetajad ja soovi korral lapsevanemad)