Pdf’i kujul vaata voldikut SIIT

Meie kooli väärtused

 • õppimine
 • koostöö
 • omanäolisus
 • eesmärgid
 • loovus
 • paindlikkus
 • turvalisus
 • sõbralikkus
 • ühtekuuluvus
 • kord
Laagrikoolivorm 2

Tundide ajad SIIN

Kontaktid SIIN

Laagri Koolis tegutsevad tasuta huviringid ning tasulisi ringe pakub 
Laagri Huvialakool

Koolis pakume lastele võimalust töötada turvalises ja kaasaegses õpikeskkonnas:

 • igal klassil on oma koduklass;
 • õpilasel on oma lukustatav kapp;
 • õpilasel on ühispileti funktsiooniga õpilaspilet;
 • 1.-3. klassi õpilasel on kooli sümboolikaga päevik;
 • esimese klassi õpilaste hindamisel kasutatakse kujundavat hindamist.
 • kindel kooli kodukord;
 • oma kooli ühtsus- ja ühtlustunde loomiseks ning hoidmiseks on koolis koolivorm kohustuslik;
 • professionaalsed õpetajad ja tugispetsialistid;
 • sõbralik koolipere;
 • koolis on videovalve;
 • head sportimisvõimalused – kooli juurde kuuluvad ujula, võimlad, staadionid;
 • mõlema õppehoone juurde toovad kergliiklusteed ning olemas on rattaparklad.

Laagri Kool on ühinenud Kiusamisvaba Kooli programmiga, koolis tegutseb KiVa tiim.

Laagri Kool on ühinenud Liikuma Kutsuva Kooli programmiga

Lapsevanemate ja Laagri Kooli vahel sõlmitakse põhihariduse andmise leping.

Laagri Kooli peamaja, Veskitammi 22

Alustades kooliteed

 • Õppige koos lapsega tundma teed kooli ja kodu vahel.
 • Andke lapsele võimalus olla iseseisev.
 • Lapse õppimise ja käitumise eest vastutab kodu. 
 • Kool toetab lapse arengut.
 • Kui tunnid on lõppenud, läheb laps kohe koju. Kool ei saa tagada õpilase turvalisust peale tunde.
 • Korrastage lapse päevaplaan, see annab talle kindlustunnet.
 • Tundke tema tegemiste ja õppimiste vastu siirast huvi.
 • Pikapäevarühm on ainult koolibussiga sõitvatele 1. klassi õpilastele. Pikapäevarühm ei ole vaba aja veetmise koht. Rühmas kehtivad reeglid ja kindel päevakava.
 • Koolis toimuvate tasuta huviringide loetelu leiate kooli kodulehelt. Huviringe valides lähtuge lapse võimetest. Liiga palju ei pruugi olla alati parim valik.
 • Koolibussi ajad aadressil www.peatus.ee.
 • Laagri Koolis toitlustab Baltic Restaurants Estonia AS.
  Filiaalijuhataja Annika Ivainen, e-post: laagri.kool@daily.ee,
  telefoni nr 58559114. Lapsevanemad saavad tellida tellimiskeskuse www.toitkooli.ee vahendusel õpilastele hommikusööki ja huviringi paki.

Vajalikud koolitarbed

(Õpetaja täpsustab õppeaasta alguses)
 • harilikud pliiatsid (HB tugevus);
 • pehme kustutuskumm;
 • värvipliiatsid;
 • topsiga pliiatsiteritaja;
 • joonlaud (20 cm);
 • pinal (pehmest materjalist, takjakinniseta);
 • vihikud (täpsustab klassiõpetaja);
 • (kile)kaaned õpikutele ja töövihikutele
 • liimipulk;
 • ümara otsaga käärid;
 • spordivarustus – lühike dress, pikk dress, spordijalanõud, ujumistarbed, võimlemissussid, suusavarustus jm.;
 • vahetusjalatsid (mittemarkeeriva tallaga sisejalatsid).

Kool ostab vajaminevad kunstitarbed, sh õpilaspäeviku
ning kool (OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus) esitab arve lapsevanemale.

Laagri Kooli Möldre maja, Veskirahva 21

Õppeaasta jooksul toimuvad klassi- ja tunnivälised tegevused

Koolipäeva sees toimuvad sündmused
 • igaesmaspäevane kogunemine, sünnipäevalaste õnnitlemine;
 • september – pildistamine (klassi-, portree- ja sõbrapilt), spordinädal;
 • oktoober – rahvusvaheline muusikapäev, õpetajate päev;
 • november – kodanikupäev, ohutusnädal;
 • detsember – advendihommikud, jõululaat;
 • jaanuar – võõrkeeltenädal;
 • veebruar – sõbrapäev, vabariigi sünnipäev, 100 koolipäeva;
 • märts – «Laululind», emakeelepäev;
 • aprill – õpilaskonverents, näidendite päev;
 • mai – playback;
 • erinevad spordivõistlused ja ainealased võistlused.
Koolipäeva hõlmavad tegevused
 • matkapäev;
 • ühine väljasõit – jõuluteater või -kontsert;
 • aastalõpuaktus;
 • koolilaager / talvepäevad;
 • õppekäigud;
 • spordipäev.
Sündmused koos lapsevanemaga
 • isadepäeva kontsert ja töötoad;
 • emadepäeva kontsert ja töötoad;
 • suvealguse festival.