Gerly Kivisto

7.c klassijuhataja Loodusained Konsultatsioon: K 6. tund või kokkuleppel õpetajaga