7.e

  • Koolipäev algab kell 8.15 ning toimub kehtiva tunniplaani ja päevakava alusel. Esmaspäev algab kell 8.15 kogunemisega ja seejärel algab 8.30 esimene ainetund.
  • Iga ainetund algab videotunni keskkonnas Microsoft Teams. Juhised Teamsi kasutamiseks on aadressil http://laagrik.edu.ee/wp-content/static/Teams-juhend-opilasele.pdf
  • Kõik ainetunnid, kus kogu klass on koos, asuvad ühel ja samal aadressil. Tunnid, kus klass jaguneb rühmadeks (keeleõpe, kehaline, töö- ja tehnoloogiaõpetus, õpiabi) toimuvad aineõpetaja virtuaalses klassiruumis, kuhu tuleb õpilasel eraldi minna.
  • Videotunnis peavad õpilased osalema oma näoga, kaamera sulgemine pole lubatud enne, kui õpetaja selleks loa annab. Videotunniks tuleb leida koht, mis on neutraalse taustaga ja võimalikult väheste segajatega (koduloomad jm). Taustaks sobib sein, uks või mõni muu taust, mis ei riku kellegi privaatsust.
    www.laagrik.edu.ee/videotund)
  • Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik.
  • Videotunni salvestamine õpilase poolt ei ole lubatud.