Õppetöö õppeaasta lõpuni

Õppetöö õppeaasta lõpuni

Laagri Kool jätkab distantsõppega sarnasel kujul õppeaasta lõpuni, õppeaasta lõpeb 5. juunil. 
Alates 18. maist pakub kool osadele õpilastele võimalust konsultatsioonitundideks koolis kohapeal, selle vajaduse üle otsustab kool.

Konsultatsioonitundide mahu, aja ja täpse koha (klassiruumi) koos osalemise tingimustega teatab klassijuhataja või aineõpetaja vastavatele õpilasetele Stuudiumi kaudu.