1. klassi tulevate laste vestlust ei toimu

1. klassi tulevate laste vestlust ei toimu

Olukord seoses viirusega on jätkuvalt keeruline ja visa taanduma. Sellest tulenevalt anname teada, et 1. klasside õpilaskandidaatidele mõeldud vestlust sel aastal ei toimu. Klasside komplekteerimisel tõmbame liisku ja püüame arvestada vanemate soove, mis on eelnevalt lisainfona meile saadetud. Klassi tähise, klassijuhataja nime ja klassiruumi numbri teatab kool lapsevanematele augustis.

Koolivormimüük toimub 26.08, 27.08 ja 28.08 ja nendel päevadel saab koolist osta koolitarbeid sh õpikute ja töövihikute kilekaasi.
Lastevanemate üldkoosolek toimub 27.08 koduklassides. Klasside koosolekute läbiviimise täpse info koos päevakorraga edastame augustis.

Koolimütsi saab tellida siit kuni 5. juunini.

Õpilaskandidaadi dokumendifoto palume teil saata pildifaili formaadis (JPG, JPEG; PNG; PDF) kooli sekretärile (vilja.trei@laagrik.edu.ee)