Uurimistöö esitab 2., 6. ja 8. klassi õpilane

Uurimistöö tehakse järgmistes õppeainetes:
2. kl – “Minu vanavanema kooliaeg”;
6. kl – inimese- või loodusõpetus;
8. kl – vabalt valitud õppeaine.

– Üks õpetaja saab juhendada üldjuhul 10 õpilast, kusjuures juhendaja ei pea tingimata olema Laagri Kooli õpetaja.
– Uurimistöö konkreetne teema valitakse I trimestril kokkuleppel vastava õppeaine õpetajaga.
– Uurimistöö peab valmis olema vastava õppeaasta veebruari viimaseks koolipäevaks.
– Uurimistöö hinne kantakse e-päevikus III trimestri hinnete hulka.
– Uurimistöö teema ja hinne kantakse õpilase klassitunnistusele.
– Esitamata uurimistöö hinnatakse „mittearvestatuks“ ning trimestrihinnet õpilasele välja ei panda.

Abiks:

Uurimistöö juhend 2. klassile
Kirjalike õpilastööde vormistamise juhend
Uurimistöö hindamismudel