Vastuvõtt 1. klassi 2024


Vastuvõtt 1. klassi   Vastuvõtt 2.-9. klassi  Arhiiv   


24. märtsil 2022 kell 12.15. toimub eelkoolipäev

24. märtsil kell 12.15. toimub Laagri Kooli eelkoolipäev 1. klassi minevatele lastele, kelle vanemad esitasid vastuvõtu taotluse 1.-17. veebruaril 2022.a ning on arvatud Laagri Kooli 1. klassi õpilaskandidaatide nimekirja.

Eelkoolipäev toimub Laagri Kooli mõlemas õppehoones. Kõik õpilaskandidaadid, kelle taotlus on esitatud peamajja, osalevad eelkoolipäeval peamajas (Veskitammi 22, Laagri).

Kõik õpilaskandidaadid, kelle taotlus on esitatud Möldre majja, osalevad eelkoolipäeval Möldre majas (Veskirahva pst 21, Alliku). Kui vanem on esitanud taotluse peamajja ja lisanud lisainfosse kommentaari, et eelistab õppekohta Möldre õppehoonesse, siis eelkoolipäev toimub peamajas ehk õppehoones, kuhu taotlus esitati.

Palume õpilaskandidaadil kaasa võtta pinal, milles on harilik pliiats, värvilised pliiatsid (punane, sinine, kollane, roheline) ja teritaja.

Eelkoolipäeval toimub koolivalmiduse hindamine (lapsevanem ootab õues või kooli fuajees), kestvus u 35-45 minutit.
Samal päeval algusega kell 12.30. toimub Laagri Kooli peamaja (Möldre õppehoones ei toimu pildistamist) aulas pildistamine, kus õpilaskandidaadid saavad teha õpilaspileti jaoks vajaliku digitaalse dokumendifoto. Pildistamine on tasuta. Lapsevanem või lapse saatja saab kohapeal täita infolehe, et kool saaks õpilaspileti tellida. Igal lehel on unikaalne triipkood ja leht tuleb esitada pildistamisel fotograafile. Vanem saab fotosid ka endale tellida (tasu eest) aadressilt www.pildikompanii.ee

Kõikidele õpilaskandidaatidele, kes ei saa osaleda 24. märtsil 2022.a toimuval eelkoolipäeval, toimub eelkoolipäev mais (kuupäev täpsustamisel). Samuti toimub mais eelkoolipäev lastele, kelle taotlus 1. klassi vastuvõtmiseks esitati peale 17. veebruari või kellel ei olnud vastuvõtutingimused täidetud.

Märtsi eelkoolipäeval mitteosalemisest palume teada anda e-posti aadressile laagrik@laagrik.edu.ee

Lisainfo: laagrik@laagrik.edu.ee


Laagri Kool ootab külla lapsevanemaid, kes kaaluvad lapse õppima asumist Laagri Koolis alates 1. septembrist 2022. Toimub kooli ja koolis toimuvat tutvustav loeng ja ringkäik koolimajas.

31. jaanuaril (esmaspäeval) kell 18.00 Möldre majas
1. veebruaril (teisipäeval) kell 18.00 peamajas

Sündmusele pääseb ainult kehtiva COVID digitõendiga.

1. klassi vastuvõtu taotlusi saab esitada 1. – 17. veebruarini Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.


2022/2023. õppeaasta vastuvõtu taotluste esitamine 1. klassi toimub 1. – 17. veebruaril 2022.

Vastuvõtt Laagri Kooli peamajja ja Möldre majja toimub selle korra alusel.

 


Täpsustatud info

27.08.2021

Kuna taotlusi Laagri Kooli 1. klassi astumiseks laekus oluliselt rohkem kui meil oli õppekohti ette nähtud, otsustasime Laagri Kooli Möldre õppehoones avada lisaklassi.

Seega kõik, kelle tegelik elukoht (sissekirjutus) on Laagri Kooli piirkonnas (Koidu, Alliku, Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha külas või Laagri alevikus) ja esitasid taotluse lapse Laagri Kooli vastuvõtmiseks 1. klassi, said õppekoha Laagri Koolis.Täpsustatud info 1. – 17. veebruarini esitatud taotluste osas:

Peamaja, kokku 100 taotlust:

39 taotlust – kaks vanemat või üksikvanem Saue vallas, õde või vend õpib peamajas 1. – 8. klassis;
45 taotlust– kaks vanemat või üksikvanem Saue vallas;
1 taotlus– üks vanem Saue vallas, õde või vend õpib peamajas 1.-8. klassis;
12 taotlust- üks vanem Saue vallas;
1 taotlus– kaks vanemat või üksikvanem Saue vallas ( teise kooli piirkonnast) õde või vend õpib peamaja 1.-8. klassis;
1 taotlus – kaks vanemat või üksikvanem Saue vallas ( teise kooli piirkonnast);
1 taotlus – sissekirjutus väljaspool Saue valda (ei menetleta).

 

Möldre maja, kokku 57 taotlust:

10 taotlust – kaks vanemat või üksikvanem Saue vallassissekirjutus peamaja või laiendatud piirkonnasõde või vend õpib Möldre majas;
39 taotlust – kaks vanemat või üksikvanem Saue vallas, Möldre maja piirkonna sissekirjutusega;
5 taotlust – üks vanem Saue vallas, Möldre maja piirkonna sissekirjutusega;
3 taotlus – laps ja vanemad ei ole Saue valda sissekirjutatud (taotlusi ei menetleta).

11.03.2021


1. septembril 2021 alustab laagri kooli 1. klassides kooliteed kokku 144 õpilast. Nendest 96 õpilast peamajas ja 48 õpilast Möldre majas.

1. – 17. veebruarini esitati Saue valla haridusteenuste haldamise keskkonnas ARNO kokku 156 taotlust lapse 1. klassi astumiseks.

Taotluse koolini jõudmise kinnituseks pidi vanem saama ARNOst koolipoolse teate, et taotlus on esitatud. Lisateavitust kool ei saada. 

Vastavalt vastuvõtu korrale http://laagrik.edu.ee/wp-content/static/LK_vastuvott_yleminek_lahkumine.pdf 

saadakool hiljemalt 5. märtsil igale taotluse esitajale teate õpilaskandidaadiks vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta 

Õpilaskandidaadiks vastuvõetud lapsed kutsutakse 25. märtsil vestlusele. Täpsem info vestluse kohta saadetakse koos kutsega. 

Hiljemalt 10. aprillil teavitatakse taotluse esitajat vestluse tulemusest ja kui laps on koolivalmis, kinnitatakse laps (õpilaskandidaat) 1. septembril direktori käskkirjaga õpilaseks. 

Klassikomplekti nime ja klassijuhataja nime teatab kool augusti teisel poolel. 


Esitatud taotlused jagunesid järgmiselt. 

Laagri Kooli Peamajja esitati 99 taotlust:   

40 taotlust – kaks vanemat või üksikvanem Saue vallassissekirjutus peamaja või laiendatd piirkonnasõde või vend õpib 1. – 8. klassis; 

43 taotlust– kaks vanemat või üksikvanem Saue vallaspeamaja piirkonna sissekirjutusega; 

taotlust – üks vanem Saue vallaspemaja või laiendatud piirkonna sissekirjutusegaõde või vend õpib 1.-8. klassis; 

12 taotlust– üks vanem Saue vallaspeamaja piirkonna sissekirjutusega; 

taotlust – kaks vanemat või üksikvanem, koolipiirkonnast ja laiendatud piirkonnast väljaspool oleva sissekirjutusegaõde või vend õpib 1.-8. klassis; 

taotlus – kaks vanemat või üksikvanem koolipiirkonnast ja laiendatud piirkonnast väljaspool oleva sissekirjutusega; 

1 taotlus – laps ja vanemad ei ole Saue valda sissekirjutatud (taotlusi ei menetleta); 

  

Möldre majja esitati 5taotlust.

14 taotlust – kaks vanemat või üksikvanem Saue vallaskooli (laiendatud) piirkonna sissekirjutusegaõde või vend õpib 1. – 8. klassis 

taotlust– kaks vanemat või üksikvanem Saue vallaspeamaja piirkonnasõde-vend õpib 1.-8. klassis 

29 taotlust – kaks vanemat või üksikvanem Saue vallasMöldre maja piirkonna sissekirjutusega; 

taotlust – üks vanem Saue vallasMöldre maja piirkonna sissekirjutusega; 

4 taotlust – kaks vanemat või üksikvanem Saue vallaskoolipiirkonnast väljaspool oleva sissekirjutusega; 

taotlus – laps ja vanemad ei ole Saue valda sissekirjutatud (taotlusi ei menetleta); 

 

Pärast 17. veebruari on esitatud veel taotlusi. Need ja kõik mis veel esitatakse, lähevad ootejärjekorda ja neid menetletakse vabade kohtade tekkimisel. 


Saue Valdur Nr.2 Jaanuar 2021


Vabariigi Valitsuse korraldusel viidi kõik Eesti koolid alates 16.03.2020 etteteadmata ajaks distantsõppele ja seoses sellega lükkub edasi 1. klasside õpilaskandidaatide vestlus

Vestlus oli algselt planeeritud 26.03 kell 12.15.
Kool saadab vestluse uue aja esimesel võimalusel!
NB! Vestlus ei ole kooli sissesaamiseks tehtav test, vestluse tulemusel saadud info alusel komplekteerib kool klassid, et kõik klassid oleks võimalikult ühesuguse tasemega. Seega, kui on alternatiivse koolina sisse saadud nt Tln Inglise Kolledžisse, siis valiku tegemisel ei ole Laagri Kooli vestlus üldse määrav, meie vestluse mõte on mujal. Küll aga kui vestluse käigus selgub, et laps ei ole kooliks valmis, teeb kool ettepaneku koolipikenduse võtmiseks.

5. aprill 2020


1. veebruaril algab sooviavalduste vastuvõtt Laagri Kooli esimesse klassi

Laagri Kooli 2020. aasta sügisel esimesse klassi astujate taotluste vastuvõtmine toimub 1.–⁠17. veebruarini Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

Vastuvõtu tingimuste ja korraga saab tutvuda siin.

Infovoldik 1. klassi astujale

_________________________________________________

2019. a õpilaskandidaatide statistika

Kokku esitati 142 taotlust.

58 taotlust – kaks vanemat või üksikvanem Saue vallas, kooli piirkonna sissekirjutusega, õde või vend õpib 1. – 8. klassis;

68 taotlust – kaks vanemat või üksikvanem Saue vallas, kooli piirkonna sissekirjutusega;

9 taotlust – üks vanem Saue vallas, kooli piirkonna sissekirjutusega;

2 taotlust – kaks vanemat või üksikvanem Saue vallas, koolipiirkonnast väljaspool oleva sissekirjutusega;

1 taotlus – laps ja vanemad ei ole Saue valda sissekirjutatud (taotlusi ei menetleta);

4 taotlust – esitatud mittetähtaegselt (taotlusi menetletakse vabade kohtade olemasolul, positsioon pingerea lõpus).

Laagri Kooli klassidesse võetakse vasstu 96 õpilast.

Veskirahva pst. õppehoonesse (1. klassis käivad õpilased Laagri Kooli majas) võetakse vastu 48 õpilast.

Veskirahva pst. õppehoonesse soovis kohta 20 taotluse esitajat. Need kandidaadid said koha klassi olenemata sellest, kus nad paiknesid pingereas.
Kõikidest ülejäänutest moodustus pingerida, millest 96 esimest said koha Laagri Kooli klassidesse.
Need, kes välja jäid ja kes olid märkinud taotlusel, et on nõus ka Veskimöldre kooli astuma, said koha sama pingerivi alusel Veskirahva pst. õppehoonesse.

Kui Laagri Kooli koolikohast keegi loobub, siis pakutakse seda kohta pingereas järgmisele Laagri Kooli koha soovijale ka siis, kui tal on koht olemas (on nõustunud) Veskirahva pst. õppehoone kohaga. Pingerivi ei kaota sel juhul kehtivust!

Need, kes Laagri Kooli ei mahtunud ja Veskirahva pst. õppehoonest keeldusid, ei saa koolikohta kummaski koolis.
Veskirahva pst. õppehoonesse on 21. märtsi seisuga 42 kandidaati, seega on veel 6 vaba kohta.
Kuna Veskimöldresse loodavasse kooli on vabu kohti, siis on esialgu keeldunud taotluse esitajatel võimalik oma otsust muuta ja siiski Veskimöldre kooli  oma lapsele koolikoht saada.

________________________________________________

 

2018. a õpilaskandidaatide statistika (täpsed ja lõplikud andmed)

Kokku esitati 146 taotlust.

51 taotlust– kaks vanemat või üksikvanem Saue vallas, kooli piirkonna sissekirjutusega, õde või vend õpib 1. – 8. klassis;

78 taotlust– kaks vanemat või üksikvanem Saue vallas, kooli piirkonna sissekirjutusega;

7 taotlust– üks vanem Saue vallas, kooli piirkonna sissekirjutusega;

1 taotlus – kaks vanemat või üksikvanem Saue vallas, koolipiirkonnast väljaspool oleva sissekirjutusega, õde või vend õpib 1. – 8. klassis;

2 taotlust– kaks vanemat või üksikvanem Saue vallas, koolipiirkonnast väljaspool oleva sissekirjutusega;

2 taotlust– laps ei ole ole 1. oktoobriks 2018 saanud 7-aastaseks (taotlusi ei menetleta);

2 taotlust– laps ja vanemad ei ole Saue valda sissekirjutatud (taotlusi ei menetleta);

3 taotlust– esitatud mittetähtaegselt (taotlusi menetletakse vabade kohtade olemasolul, positsioon pingerea lõpus).

Laagri Kooli klassidesse võetakse vasstu 96 õpilast.

Veskimöldresse avatavasse kooli (1. klassis käivad õpilased Laagri Kooli majas) võetakse vastu 48 õpilast.

Veskimöldresseloodavasse kooli soovis kohta 11 taotluse esitajat.Need kandidaadid said koha Veskimöldre kooli klassi olenemata sellest, kus nad paiknesid pingereas.
Kõikidest ülejäänutest moodustus pingerida, millest 96 esimest said koha Laagri Kooli klassidesse.
Need, kes välja jäid ja kes olid märkinud taotlusel, et on nõus ka Veskimöldre kooli astuma, said koha sama pingerivi alusel Veskimöldre kooli.

Kui Laagri Kooli koolikohast keegi loobub, siis pakutakse seda kohta pingereas järgmisele Laagri Kooli koha soovijale ka siis, kui tal on koht olemas (on nõustunud) Veskimöldre kooli kohaga. Pingerivi ei kaota sel juhul kehtivust!

Need, kes Laagri Kooli ei mahtunud ja Veskimöldre koolist keeldusid, ei saa koolikohta kummaski koolis.
Veskimöldresse loodavasse kooli on 13. märtsi seisuga 36 kandidaati, seega on veel 12 vaba kohta.
Kuna Veskimöldresse loodavasse kooli on vabu kohti, siis on esialgu keeldunud taotluse esitajatel võimalik oma otsust muuta ja siiski Veskimöldre kooli  oma lapsele koolikoht saada.

________________________________________________

Laagri Koolile esitati 146 taotlust lapse 1. klassi astumiseks

1. – 17. veebruarini esitati koolile 143 taotlust lapse Laagri Kooli 1. klassi õppima asumiseks 1. septembril 2018. a. 3 taotlust esitati pärast tähtaja möödumist ja need taotlusel nimetatud lapsed on pingerea lõpus.
Kokkuvõttes moodustub pingerida sel aastal järgmiselt.

Kandidaadid, kelle elukoht on Keila-Saue-Laagri maanteest põhja pool:
kaks lapsevanemat (või üksikvanem) on Saue valla sissekirjutusega ja kandidaadi õde või vend õpib Laagri Koolis – 51 taotlust;
kaks lapsevanemat (või üksikvanem) on Saue valla sissekirjutusega – 78 taotlust;
üks lapsevanematest on Saue valla sissekirjutusega ja kandidaadi õde või vend õpib Laagri Koolis – 0 taotlust;
üks lapsevanematest on Saue valla sissekirjutusega – 0 taotlust.

Kandidaadid, kelle elukoht on mujal Saue vallas:
kaks lapsevanemat (või üksikvanem) on Saue valla sissekirjutusega ja kandidaadi õde või vend õpib Laagri Koolis – 1 taotlus;
kaks lapsevanemat (või üksikvanem) on Saue valla sissekirjutusega – 1 taotlus.

Pärast tähtaja möödumist esitati 3 taotlust, mis paigutuvad pingerea lõppu.

146 taotluse seas esitati kaks taotlust, mille puhul laps ei vasta vanuse (nooruse) tõttu kooli vastuvõtu tingimustele ja esitati ka kaks taotlust, kus ei laps ega vanemad ei ole Saue valla elanikud. Neid taotlusi kool ei menetle.

Laagri Kool võtab vastu 96 õpilast ning Veskimöldresse loodavasse kooli 48 õpilast.
Taotluste põhjal on täis kõik Laagri Kooli klassid. Veskimöldresse loodavasse kooli soovib õppima asuda 13 ja on nõus lisaks 22 last. Kokku 35 koolikohta. Veskimöldresse loodavas koolis on 5. märtsi seisuga 13 vaba koolikohta.
Laagri Kooli nimekirjast jäi välja ja Veskimöldre koolist on keeldunud 11 kandidaati. Nende vanematel on võimalik avaldada soovi Veskimöldresse loodavasse kooli lapse õppima asumiseks.

Kui Laagri Kooli kandidaatidest keegi loobub koolikohast, pakutakse vabanevat kohta pingereas järgmisele kandidaadile, kes soovis kohta Laagri Koolis (sh neile, kes Veskimöldresse loodavasse kooli koolikohaga nõustusid aga eelistaksid Laagri Kooli).

05. märts 2018

________________________________________________

Lisaklassid liiguvad 2019. aasta 1. septembril  Veskimöldres avatavasse kooli 

Veskimöldre piirkonnas (Koru tänava lähistel) avatakse sügisel 2019 uus koolimaja. Laagri Koolis alustavad juba sel sügisel kaks 1. klassi, mis uue kooli valmides liiguvad kogu koosseisus sinna. Sellega seoses on lapsevanemal kolm järgmist valikut.
* Lapsevanemad, kelle elukohale või liikumisteedele jääb uus kool mugavamalt lähedale, saavad 1. – 17. veebruarini taotlust esitades juba selgelt teada anda, et nende laps peaks sügisel just sellesse klassi astuma, mis uude kooli edasi liigub.
* Kindlasti on vanemaid, kellele sobib nii uus kool kui ka Laagri Kool. Selle saab samuti taotlusel ära märkida. Kui peaks juhtuma, et laps ei mahu vastuvõtu pingereas esimese nelja klassikomplekti õpilaste hulka, siis on järgmine võimalus saada koolikoht uue kooli 1. klassis.
* Kui aga vanem märgib taotlusele, et ei ole nõus uue kooli 1. klassiga ja ei mahu nelja 1. klassi nimekirja, siis uue kooli 1. klassi nimekirja teda ka ei arvata.

Seoses uue koolimaja valmimisega 2019. aastal on 1. klassi minejatel juba sel sügisel valla põhjapiirkonnas võimalus endale loodetavasti sobiv lahendus leida!

________________________________________________

 

1. veebruaril algab sooviavalduste vastuvõtt Laagri Kooli esimesse klassi

Laagri Kooli 2018. aasta sügisel esimesse klassi astujate taotluste vastuvõtmine toimub 1. – 17. veebruarini. Taotlus esitatakse elektrooniliselt e-posti aadressile laagrik@laagrik.edu.ee või paberil Laagri Kooli kantseleisse. Kool teavitab lapsevanemat taotluse kättesaamisest e-kirjaga kolme tööpäeva jooksul.

2018. aasta sügisel võtab Laagri Kool vastu neli 1. klassi, igas 24 õpilast. Lisaks alustavad Laagri Koolis kooliteed kaks 1. klassi, mis hiljem jätkavada kooliteed Veskimöldre uues piirkonnas valmivas koolis. Vastuvõtt nendesse klassidesse toimub Laagri Kooli vastuvõtukorra alusel, vastava soovi, nõusoleku või mittenõustumise märgib lapsevanem ära taotlusele.

02.01.2018

_________________________________________________

2017. a sügisel alustavasse 1. klassi kandideeris 162 last!

Laagri Kooli 2017. a septembris alustavasse 1. klassi õppima asumiseks esitati 162 taotlust.

1. septembril alustab Laagri Kool 124 1. klassi õpilasega, viie paralleelklassiga.

Kandidaatide koolivalmiduse hindamiseks toimub 30. märtsil kell 12.00koolis vestlus. Vestlusele kutsutakse 124 + 10 kandidaati (10 juhuks, kui mõni kandidaat loobub kohast).

Vastavalt korrale on nimekirjad järjekorras selliselt, et eesotsas on need Saue valla lapsed, kelle õde ja/või vend õpib Laagri Koolis (mitte vanemas kui 8. klassis) ja kelle mõlemad vanemad või üksikvanem on hiljemalt 31. dets 2016. a sissekirjutusega Saue vallas põhjapiirkonnas elektroonilise rahvastikuregistri järgi 18. veebruari seisuga. Selliseid õpilaskandidaatide taotlusi esitati sel aastal esialgsetel andmetel 58.Kõik sellised kandidaadid saavad sügisest ka kooliteed alustada juhul, kui nad on kooliküpsed.

Järgnevad kandidaadid, kelle mõlemad vanemad on  sissekirjutusega Saue vallas (põhjapiirkond) elektroonilise rahvastikuregistri 18. veebruari seisuga. Järjekord moodustub pikema sissekirjutuse alusel (arvesse läheb üks vanem kahest, kes kauem on sisse kirjutatud ja see kandidaat on järjekorras eespool). Selliseid õpilaskandidaatide taotlusi esitati 91.

Järgnevad kandidaadid, kelle üks vanem on hiljemalt 31. dets 2016. a sissekirjutusega Saue vallas. Sel aastal on esialgsetel andmetel 9 sellise kandidaadi taotlust.

Järgnevad kandidaadid kelle mõlemad vanemad on sissekirjutusega Saue vallas (lõunapiirkond). Selliseid õpilaskandidaatide avaldusi esitati 3.

Esitati 1 taotlus, mis ei vastanud kooli vastuvõtutingimustele.

 

23.02.2017

_______________________________________________

10.02.2017 seisuga on 1. klassi soovijaid 147 (71 poissi, 76 tüdrukut). 

Taotlusi võetakse vastu 17. veebruarini (k.a.), taotluse esitamise aeg kohta pingereas ei muuda. Vastu võetakse maksimaalselt 124 last.

_______________________________________________

 

1. klassi kandideerivate laste vanematele kooli tutvustav õhtu

2. veebruaril (neljapäeval) kell 18.00 ootab Laagri Kool külla lapsevanemaid, kes kaaluvad lapse õppima asumist Laagri Koolis alates 1. septembrist 2017. Toimub kooli ja koolis toimuvat tutvustav loeng ja ringkäik koolimajas.

________________________________________________

 

Laagri Kool võtab 1. veebruarist kuni 17. veebruarini 2017.a vastu 1. septembril 2017. a esimesse klassi minevate laste õpilaskandidaadiks vastuvõtmise taotlusi.
Laagri Kooli vastuvõtt ja väljaarvamine Lisa 1 (1. klassi kandideerimise taotlus docx pdf) (esitamiseks 1. – 17. veebruar)

Laagri Kooli vastuvõtukord

Taotlus alates 2. klassist vastuvõtuks (taotlus docx pdf)

Kõikidele Saue valla kooli minevatele lastele on tagatud koolikohad. Infot elukohajärgese koolikoha osas leiab aadressilt http://sauevald.kovtp.ee/elukohajargse-kooli-maaramine

 

__________________________________________________

Esimesel septembril alustas Laagri Kooli 1. klassis kooliteed 123 õpilast.

Esitatud taotlustest taganesid mitmed kandidaadid ja augusti lõpuks sai nimekirja ka taotluste esitanutest viimane.

 

__________________________________________________

2016. a sügisel alustab Laagri Kool viie 1. klassiga

Esialgselt kavandatud neljale paralleelklassile, kus igas klassis 25 õpilast, lisandub üks 24 õpilasega 1. klass. Kokku alustab sel sügisel Laagri Koolis 1. klassis õppetööd 124 õpilast!

Ka 2017. a on kavas samasugune vastuvõtt. Alates aastast 2018 on kool võimeline vastu võtma 4 paralleelklassi.

Lisaklasside vastuvõtmine on võimalik 2017. aastal vabanevate ruumide tõttu, mis hetkel on lasteaia kasutada (kooli keeletiiva 2. korrus) ja arvestusega, et vanemas astmes on kolm paralleelklassi. Kuna aga nelja paralleeliga klassikomplektid jõuavad põhikooli lõpuni, ei ole võimalik rohkem kui kahel aastal lisaparalleelklasse avada. Loodetavasti on aga lahenduse leidmine ühendvalla tegevuste seas esimeste hulgas!

11.08.2016

___________________________________________________

2016. a sügisel alustavasse 1. klassi kandideeris 145 last!

Laagri Kooli 2016. a septembris alustavasse 1. klassi õppima asumiseks esitati 145 taotlust.

1. septembril alustab Laagri Kool 100 1. klassi õpilasega, nelja paralleelklassiga, igas 25 õpilast.

Kandidaatide koolivalmiduse hindamiseks toimub 31. märtsil kell 12.00koolis vestlus. Vestlusele kutsutakse 100 + 10 kandidaati (10 juhuks, kui mõni kandidaat loobub kohast).

Vastavalt korrale on nimekirjad järjekorras selliselt, et eesotsas on need Saue valla lapsed, kelle õde ja/või vend õpib Laagri Koolis (mitte vanemas kui 8. klassis) ja kelle mõlemad vanemad või üksikvanem on hiljemalt 31. dets 2015. a sissekirjutusega Saue vallas põhjapiirkonnas. Selliseid õpilaskandidaatide taotlusi esitati sel aastal 52. Kõik sellised kandidaadid saavad sügisest ka kooliteed alustada juhul, kui nad on kooliküpsed.

Nimekirjas järgnevad kandidaadid, kelle mõlemad vanemad on Saue valda (põhjapiirkonda) sisse kirjutatud. Järjekord moodustub pideva sissekirjutuse algusest (üks vanem kahest, kes varem on sisse kirjutatud, on järjekorras eespool). Selliseid õpilaskandidaatide taotlusi esitati 90.
Selle aasta järjekord kujunes selliseks, et nn sisse pääsesid need lapsed, kelle üks vanematest on sisse kirjutatud vähemalt kuus ja pool aastat tagasi (see ajaline piir muutub kohe kui keegi õpilaskandidaatidest oma kohast mingil põhjusel loobub).  Värskemate sissekirjutustega vanemad jäid hetkeseisuga ootejärjekorda.

Järjekorra lõpus on kandidaadid kelle üks vanem on hiljemalt 31. dets 2015. a sissekirjutusega Saue vallas. Sel aastal on 3 sellise kandidaadi taotlust.

01.03.2016

____________________________________________________

2016. a alustavasse 1. klassi taotleb koolikohta 145 last.

Nendest 52 taotlejat on sellised, kel õde või vend õpib Laagri Koolis. Taotlejate nimekiri on saadetud vallavalitsusele sissekirjutuste kontrollimiseks ja seejärel koostab kool vastavalt vastuvõtu korrale järjekorra. Järjekorras 110 esimest kandidaati kutsutakse 31. märtsil kooliküpsuse hindamiseks vestlusele. Kool saadab vastava teate lapsevanema e-posti aadressile.
25.02.2016

____________________________________________________

Eelkoolipäev (vestlus) 1. klassi astuvatele õpilastele toimub 31. märtsil kell 12.00.

Vestlusele kutsutakse vastavalt pingereale esimesed 110 kandidaati. Vestlus ei muuda pingerida, see jääb vastavalt vastuvõtu korras esitatud tingimustele samaks.
Vestlus kestab orienteeruvalt 25 – 45 minutit. Eelkoolipäeval on võimalus teha õpilase õpilaspileti tarvis dokumendifoto. Pildistamine algab kooli aulas 11.30 ja pildistada saab ka pärast vestlust. Pildid õpilaspiletile on tasuta, pilte saab aga ka endale tellida Pildikompanii kodulehelt vastavalt hinnakirjale.

_____________________________________________________

Info üksikvanemale kooli vastuvõtutaotluse täitmisel

Riiklikul tasandil on seaduses Riiklike peretoetuste seadusüksikvanemat selgitatud järgmiselt:
*lapse sünniaktis või rahvastikuregistrisse kantud andmetes puudub kanne isa kohta või see on tehtud ema ütluse alusel;
*vanem on tunnistatud tagaotsitavaks.

Saue valla õigusaktides on üksikvanem selgitatud järgmiselt (nt Erakooli, koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiuasutuse toetamise kord §2 lõige 7 või ka Koolilõuna ja lapse toidukulu päevamaksumuse kompenseerimise §2 lõige 5, jms õigusaktid):
Üksikvanem on vanem, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Vallavalitsusel on õigus rakendada üksikvanema mõistet ka vanemale, kes kinnitab oma allkirjaga, et kasvatab last üksinda ja esitab vallavalitsusele selle tõendamiseks vastavad andmed ja dokumendid (abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus jne), mille õigsust on vallavalitsusel õigus kontrollida läbi ametlike andmekogude ning avalike infokanalite.

Seega tuleks üksikvanemal taotluses:
1) jätta teise vanema andmed täitmata ja lisada märge – üksikvanem,
2) lisada selle tõendamiseks vastavad andmed või dokumendid.

Täpsustuseks, üksikvanemal ei ole lapse Laagri Kooli koolikoha saamisel eelistusi võrreldes olukorraga, kus mõlemad vanemad on valda sisse kirjutatud hiljemalt eelneva aasta lõpu seisuga. Järjekorras on eespool laps, kelle üks vanematest või üksikvanem on olnud Saue valda kauem sisse kirjutatud.

______________________________________________________

3. veebruaril (kolmapäeval) kell 18.00 toimus Laagri Koolis kooli tutvustav õhtu lapsevanematele, kes kaaluvad lapse õppima asumist Laagri Koolis alates 1. septembrist 2016. 

Kohtumisel tutvustati Laagri Kooli ja koolis toimuvat, traditsioone, reegleid, eripärasid. Soovijatele tehti ringkäik koolimajas.

______________________________________________________

Laagri Kool võtab 1. veebruarist kuni 17. veebruarini 2016.a vastu 1. septembril 2016. a esimesse klassi minevate laste õpilaskandidaadiks vastuvõtmise taotlusi.
Laagri Kooli vastuvõtt ja väljaarvamine Lisa 1 (1. klassi kandideerimise taotlus docx pdf) (esitamiseks 1. – 17. veebruar)

Laagri Kooli vastuvõtukord

Taotlus alates 2. klassist vastuvõtuks (taotlus docx pdf)

Kõikidele Saue valla kooli minevatele lastele on tagatud koolikohad. Infot elukohajärgese koolikoha osas leiab aadressilt http://sauevald.kovtp.ee/elukohajargse-kooli-maaramine

_______________________________________________________

Väljavõte ajalehest Koduvald (november 2015), lk 3

Koduvald_november_2015_v copy

_______________________________________________________

2015. a septembris alustab Laagri Koolis kooliteed 100 last.
10.08.2015

Laagri Koolis avatakse neli 1. klassi, kuhu võetakse vastu kokku 100 last. Norm on 24 last, seda arvu võib suurendada kooli nõukogu otsusega arvestades tervisekaitse ja ohutusnõudeid. 13. mail 2015 otsustas nõukogu (hoolekogu) suurendada nelja klassi õpilaste arvu 96-lt 100-ni. Soovitavalt küll paarisarvu kaupa (24+24+26+26), kuid kuna klassiruumid edasi 2. klassi õppima asudes sellist arvu ei võimalda, saab kool suurendada õpilaste arvu igas sel sügisel alustavas klassis ühe võrra. Küll aga kehtestati lisatingimus, et kui mõni õpilane klassist lahkub, siis järgmisi lapsi võetakse vastu alles siis, kui klassi suuruseks jääb 24.

Kool annab endast parima, et tagada samaväärne arengukeskond igale õpilasele klassis ja ka võrreldes teiste klassidega.

_______________________________________________________

2015. a sügisel alustavasse 1. klassi kandideeris 152 last!
02.03.2015

Laagri Kooli 2015. a septembris alustavasse 1. klassi õppima asumiseks esitati 152 taotlust. Nendest kuut ei võeta arvesse, kuna tegemist ei ole Saue valla lastega.

1. septembril alustab Laagri Kool 96 1. klassi õpilasega, nelja paralleelklassiga, igas 24 õpilast.

Kandidaatide koolivalmiduse hindamiseks toimub 26. märtsil kell 12.00 koolis vestlus. Vestlusele kutsutakse 96 + 4 kandidaati (4 juhuks, kui mõni kandidaat loobub kohast).

Vastavalt korrale on nimekirjad järjekorras selliselt, et eesotsas on need Saue valla lapsed, kelle õde ja/või vend õpib Laagri Koolis (mitte vanemas kui 8. klassis) ja kelle mõlemad vanemad on hiljemalt 31. dets 2014. a sissekirjutusega Saue vallas põhjapiirkonnas. Selliseid õpilaskandidaatide taotlusi esitati sel aastal 39. Kõik sellised kandidaadid saavad sügisest ka kooliteed alustada juhul, kui nad on kooliküpsed. 

Nimekirjas järgnevad kandidaadid, kelle mõlemad vanemad on Saue valda (põhjapiirkonda) sisse kirjutatud. Järjekord moodustub pideva sissekirjutuse algusest (üks vanem kahest, kes varem on sisse kirjutatud, on järjekorras eespool). Selliseid õpilaskandidaatide taotlusi esitati 94.
Selle aasta järjekord kujunes selliseks, et nn sisse pääsesid need lapsed, kelle üks vanematest on sisse kirjutatud vähemalt viis aastat tagasi. Värskemate sissekirjutustega vanemad jäid hetkeseisuga jooone alla.

Järjekorras järgmised on kandidaadid, kelle õde ja/või vend õpib Laagri Koolis (mitte vanemas kui 8. klassis) ja kelle üks vanem on hiljemalt 31. dets 2014. a sissekirjutusega Saue vallas. Sel aastal on üks selline kandidaadi taotlus.

Järgnevad kandidaadid, kellel on üks vanem hiljemalt 31. dets 2014. a sissekirjutusega Saue vallas. Selliseid taotlusi esitati 10.

Nimekirja lõpus on kandidaadid, kes elavad valla lõunapiirkonnas ja nende pingerida omakorda sarnaneb eelnimetatule. Selliseid kandidaatide taotlusi esitati kaks– üks kahe vanema sissekirjutusega ja üks ühe vanema sissekirjutusega.

 

Kool annab hiljemalt 5. märtsiks taotluse esitanutele teada, kas laps on arvestatud õpilaskandidaadiks (ja ühtlasi kutsutud koolivalmiduse hindamisele) või ei.

Laagri Kool
02.03.2015