13.05.2021 hoolekogu koosoleku päevakord.

NB! Ära laadi faile alla, vaid ava siinsete linkide kaudu, kuna failid võivad töö käigus muutuda.

 1. Koolivaheajad ja õppeperioodid 2021-2024 (Toomas Artma)
 2. Arvamuse andmine 2021/2022 õa alustamisega seotud tegevuste ajakavale (.pdf) (Toomas Artma)
   1. Õpikute laenutamine
   2. Koolivormi müük
   3. Koolitarvete, sh kilekaante müük
   4. Üldkoosolek ja klasside koosolek
 3. Muudatused Laagri Kooli vastuvõtukorras (Toomas Artma)
 4. Kokkuvõte HTM järelevalve õiendist (vt aadressilt https://www.hm.ee/sites/default/files/lisa._laagri_kooli_oiend.pdf ) (Toomas Artma)
 5. Laagri Kooli õppekava muutmine. Õppekava. Ainekavad. (Toomas Artma)
 6. Liitumisest Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuga (https://www.liikumakutsuvkool.ee) (Toomas Artma)
 7. Ettepanekud igapäevase koolielu parandamiseks (Merilyn Kongo)
 8. Laagri Kooli toidupakid (maksumus ja sisu) (Merilyn Kongo)
 9. Koolitoit- 8.b õpilase uurimustöö tulemused (Merilyn Kongo)