1. septembri aktused

1. septembri aktused

Peamajas
10.00 peamaja 2. – 8.kl aktus
12.00 peamaja 1. ja 9.kl aktus
Möldre majas
10.30 Möldre maja 2. – 7.kl aktus
14.00 Möldre maja 1.kl aktus