Koolibussi graafik 13. ja 14. juunil

Koolibussi graafik 13. ja 14. juunil

Alates 15.06.2023 

Seoses koolivaheajaga perioodil 15.06.2023 kuni 31.08.2023 on Saue siseliinidel teenuse osutamine peatatud, välja arvatud liin L1 ja SN4.

Teenuse osutamine on peatatud liinidel Ä1, Ä2, Ä3, Ä4, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, SN1, SN2, SN3, SN5, S9, SK1, SK2, SK3, SK4, S10, S11.  

Koolibusside graafikute kõike värskemad versioonid lehel https://sauevald.ee/buss-rong-ja-siseliinid.


Muudatused väljumisaegades 13. ja 14. juunil

13.06.2023  

S3 lisaväljumine Pääskülast kell 14:00  

S3 15:20 -> buss väljub kell 15:27 Laagri koolist (Pääsküla-Laagri osa jääb ära)

SK1 14:15 ->  buss väljub Ruila koolist kell 14:35 (Kernu-Ruila osa jääb ära) 

SK1 15:15 -> buss väljub Ruila koolist kell 15:34 (Kernu-Ruila osa jääb ära) 

SN1 07:20 -> uus väljumisaeg 07:40, sõidab peatuseni Turba kool (Turba-Nissi osa jääb ära) 

SN1 13:35 -> buss väljub kell 14:05 Turbast (Nissi-Turba osa jääb ära) 

SN1 15:15 -> buss väljub kell 15:52 Turbast (Nissi-Turba osa jääb ära) 

SN1 lisaväljumine -> kell 14:50 (Kivitammi-Turba kool-Kivitammi osa jääb ära) 

SN1 lisaväljumine -> kell 19:10 peatusest Nissi koolimaja 

SN2 07:35 -> uus väljumisaeg 07:55, buss sõidab peatuseni Turba kool (Turba-Nissi osa jääb ära) 

SN2 13:30 -> buss väljub kell 14:05 Turba koolist (Nissi-Turba osa jääb ära) 

SN2 15:15 -> väljumine Turba koolist on tõstetud varasemaks, buss väljub kell 15:00 (Nissi-Turba osa jääb ära) 

SN2 lisaväljumine -> kell 15:00 peatusest Turvaste 

SN2 lisaväljumine -> kell 19:10 peatusest Nissi koolimaja 

SN3 17:25 -> tühistatud 

SN5 07:50 -> ei muutu 

S9 -> ei muutu 

Teised liinid ei muutu 

 

14.06.2023 

Ä1 07:20 -> ei muutu  

Ä2 16:10 -> tühistatud 

Ä3 13:30 -> uus väljumisaeg 12:30  

Ä4 07:35 -> ei muutu 

Ä4 15:20 -> tühistatud  

Ä4 14:25 -> uus väljumisaeg 12:35  

S1 07:20 -> ei muutu  

S2 07:25 -> ei muutu 

S3 07:30 -> sõidab peatuseni Laagri kool (Laagri-Pääsküla osa jääb ära) 

S3 15:20 -> buss väljub kell 12:15 peatusest Laagri kool  

S4 14:53 -> uus väljumisaeg 13:30  

S4 lisaväljumine -> buss väljub kell 12:10 peatusest Laagri kool  

S5 16:25 -> tühistatud 

S6 07:35 -> ei muutu  

S7 15:20 -> 12:10  

S7 16:15 -> väljub kell 13:30 Saue koolist (Laagri-Saue osa jääb ära) 

SN1 07:20 -> ei muutu 

SN1 13:25 -> ei muutu 

SN1 15:15 -> ei muutu 

SN1 lisaväljumine -> buss väljub kell 11:15 Turba koolist  

SN2 07:35 -> ei muutu 

SN2 13:30 -> ei muutu  

SN2 15:15 -> ei muutu  

SN2 lisaväljumine -> buss väljub kell 11:20 Turba koolist  

SN3 16:50 -> tühistatud 

SN5 07:50 -> ei muutu 

S9 07:30 -> ei muutu  

S9 09:10 -> ei muutu 

S9 10:25 -> ei muutu 

S9 14:35 -> uus väljumisaeg 11:55  

S9 16:00 -> tühistatud  

S9 17:20 -> tühistatud 

SK1 07:30 -> ei muutu  

SK1 14:15 -> tühistatud  

SK1 15:15 -> buss väljub kell 12:10 Ruila koolist (Kernu-Ruila osa jääb ära) 

SK2 07:50 -> ei muutu  

SK2 14:40 -> tühistatud 

SK2 15:30 -> tühistatud  

SK3 16:30 -> uus väljumisaeg 12:15 

SK4 07:30 -> ei muutu  

SK4 14:38 -> uus väljumisaeg 12:10  

SK4 15:40 -> tühistatud  

S10 07:45 -> ei muutu  

S10 10:00 -> uus väljumisaeg 12:10 (sõidab peatuseni Trelli tee, Trelli tee-Kiisa jaam jääb ära) 

S10 11:05 -> väljub kell 13:00 peatusest Trelli tee (Kiisa jaam-Trelli tee jääb ära) 

S10 14:20 -> uus väljumisaeg 13:50 (sõidab peatuseni Trelli tee, Trelli tee-Kurtna kool jääb ära) 

S10 15:20 -> tühistatud 

S10 16:15 -> tühistatud 

S10 17:10 -> tühistatud 

L1 ei muutu  

S11 13:25 -> väljub kell 12:10 peatusest Laagri kool (Saue-Laagri osa jääb ära) 

S11 14:15 -> uus väljumisaeg 12:40 

S11 14:55 -> uus väljumisaeg 13:30  

S11 15:45 -> tühistatud 

  

Alates 15.06.2023 

Seoses koolivaheajaga perioodil 15.06.2023 kuni 31.08.2023 on Saue siseliinidel teenuse osutamine peatatud, välja arvatud liin L1 ja SN4. Teenuse osutamine on peatatud liinidel Ä1, Ä2, Ä3, Ä4, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, SN1, SN2, SN3, SN5, S9, SK1, SK2, SK3, SK4, S10, S11.