Lapsevanemate üldkoosolekud

Lapsevanemate üldkoosolekud

Laagri Kooli lastevanemate üld- ja klassikoosolekud
NB! Koosolekud on lastevanematele, mitte lastele!

Iga klassi klassijuhataja saadab klassikoosoleku osas info klassi lapsevanematele Stuudiumi suhtluse kaudu.
NB! Klassijuhataja info on täpsem, sest tehnilistel põhjustel võib üksikute klasside osas olla algusaegades erandeid!

Möldre majas 30.08.2022:
I kooliaste (1.-3. klassid) kel 18.00
1. klassid aulas
2.-3. klassid koduklassides

II kooliaste (4.-6. klassid) kell 17.30

———–

Peamajas 30.08.2022:
I. kooliaste (1.-3. klassid) kell 17.30
1. klassid aulas
2. ja 3. klassid koduklassides

II kooliaste (4.-6. klassid) kell 18.00 koduklassides

III kooliaste (7.-9. klassid) kell 18.15 koduklassides