Arvamusküsitlus noorsootöö kvaliteedist Saue vallas

Arvamusküsitlus noorsootöö kvaliteedist Saue vallas

Saue noortekeskus viib ka sel aastal läbi küsitlust, kus soovib teada Sinu arvamust noorsootöö kvaliteedi kohta Saue vallas.

Ankeete on kolmele vanuserühmale:
7-12 aastased
13-19 aastased
20-26 aastased

Vastuseid oodatakse kuni 15. novembrini.