Tasuta huviringid Laagri Koolis

Tasuta huviringid Laagri Koolis

Koolitundide kõrval pakub kool oma õpetajate juhendamisel huviringe, mille abil arenevad õpilased ja edasi saab kantud ka pärimuskultuur. Need mudilas-, laste- ja poistekoorid, rahvatantsuringid ja pillimänguringid on õpilastele tasuta – et miski ei takistaks kultuuri säilimist! Laagri Kool pakub õpilastele tasuta huviringe kultuuri ja rahvakunsti valdkonnas.
Huvilistel palume suhelda otse õpetajatega.

Rahvatants
Laagri Kooli 3.-5.(6.) klassi segarühma Sädemed tantsutunnid toimuvad Laagri Kultuurikeskuse saalis
neljapäeviti kell 12.00 – 15.30
Alates 10. septembrist. Õpetaja Mari Tomp

1. klasside koor – E ja K 5. tund
Mudilaskoor peamajas: T ja N 6. tund (2.-4. klass)
Alates 7. septembrist. Õpetaja Grete Saarum

Poiste laul peamajas: K 5. ja/või 6. tund. (Kokkulepe õpetaja ja õpilaste vahel kumb tund)
Kandlering peamajas: E 7. tund.
Alates 7. septembrist. Õpetaja Tarmo Kivisilla

Mudilaskoor Möldre majas: E ja T 6. tund.
Alates 7. septembrist. Õpetaja Karl-Heinrich Arro