Koolimaja ja spordihoone on suletud

Koolimaja ja spordihoone on suletud

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast on

LAAGRI KOOLI HOONE SULETUD

ja õppetöö toimub distantsõppena.

Distantsõpe toimub läbi Stuudiumi.

Õpetajad täidavad igapäevaselt Stuudiumi päevikut ja kannavad sisse ainetunnid.
Õpilane saab õppeülesanded vastava tunni sisukirjeldusest, kus on kirjas viited ülesandele ja juhised ülesande täitmiseks.
Küsimuste, selgituste või lisainfo saamiseks tuleb pöörduda õpetaja poole Stuudiumi sõnumiga. Enne 14.00 saadetud kirjale vastab õpetaja samal päeval. Peale kella 14.00 saadetud kirjale vastab õpetaja hiljemalt järgmisel päeval.

Koolihoone on suletud vähemalt kaks nädalat. Huviringe, üritusi ega muid tegevusi ei toimu.

Õppetöö jätkamisest koolimajas annab kool teada Stuudiumi kaudu.

HOONESSE EI PÄÄSE ÜKSKI ÕPILANE EGA LAPSEVANEM!

Põhjendatud vajadusel on direktoril ja koolipidajal õigus hoonesse lubada õpetajaid ja teenindavat personali.